Personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie slachtoffer worden van een geweldsmisdrijf krijgen eenvoudiger toegang tot het schadefonds van de betreffende lidstaat. Het slachtoffer kan in de toekomst in het eigen land de aanvraag indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM). Het SGM zorgt voor ondersteuning van het slachtoffer bij de aanvraag en stuurt de aanvraag door naar het betreffende land. De ministerraad heeft ingestemd met de implementatie van de Europese richtlijn betreffende de schadeloosstelling van misdrijven. Daartoe wordt de Wet Schadefonds geweldsmisdrijven gewijzigd. 

Het doel van de implementatie van de Europese richtlijn en de bijbehorende wetswijziging is het vergemakkelijken van de procedure voor slachtoffers om schadeloosstelling te krijgen van de lidstaat waar het misdrijf zich heeft voorgedaan. Een van de voordelen is dat het slachtoffer kan communiceren in de eigen taal. De nieuwe werkwijze wordt op 1 januari 2006 ingevoerd. 
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 

bron:RVD