De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag
de eis tot schadevergoeding van twee inwoners van Heusden tegen de
Nationale Postcodeloterij afgewezen. De eisers wonen in een straat
waar in januari 2006 de "Postcode Kanjer" viel (zes bewoners en
één oud bewoner werden miljonair); eisers hadden
echter geen loten. Zij hebben gesteld dat zij niettemin tegen hun
wil hebben "deelgenomen". Niet als winnaars, maar als verliezers.
Door een postcode als lotnummer te gebruiken wijst de Postcode
mensen die niet mee willen spelen immers nadrukkelijk als
verliezers aan. Er is daarom sprake van emotionele chantage ofwel
"fear appeal", aldus eisers: je wilt niet dat je buren winnen en
jij niet. Daarbij komt, nog steeds volgens eisers, dat de
prijsuitreiking een mediaspektakel oplevert waaraan je je niet kunt
onttrekken. Zij menen dat met dit alles een inbreuk op hun
persoonlijke levenssfeer is gemaakt.

Bij de beslissing heeft de rechtbank
overwogen dat de loterij een tegenstelling heeft gecreërd in
een kleine gemeenschap als Heusden, die nog eens versterkt is door
het mediaspektakel. Dat levert echter nog niet zonder meer een
onrechtmatige daad op. Eisers hadden zich hieraan kunnen
onttrekken, bijvoorbeeld door tijdelijk elders te vertoeven. In het
maatschappelijk verkeer doen zich nu eenmaal gebeurtenissen voor
die soms onplezierige gevolgen voor iemand meebrengen. De
veroorzaker is niet reeds om die reden aansprakelijk voor die
gevolgen. Het beroep van eisers op "fear appeal" (meedoen uit angst
dat je buren winnen en jij niet) gaat niet op. Eisers deden niet
mee, dus konden die angst kennelijk weerstaan. Spijt achteraf
vanwege het niet deelnemen levert geen onrechmatige daad van de
Postcodeloterij op. Dat eisers achteraf overlast hebben ervaren
door commentaar van de winnaars, mailings van derden, het
bestedingspatroon van de deelnemers aan de loterij en het gedrag
van dorpsgenoten, kan niet aan de Postcodeloterij worden
toegerekend. Dat vloeit nu eenmaal voort uit het wonen in een
kleine gemeenschap.

bron: Rechtbank Amsterdam