De Schaduwmacht van politieke adviescommissies groeit nog steeds. In de afgelopen
anderhalf jaar zijn er 26 adviescommissies ingesteld, zo blijkt uit vervolgonderzoek van GroenLinks. Eelco Brinkman is de nieuwe nummer 1 in de Schaduwmacht top-10. CDA en VVD hebben hun positie in de Schaduwmacht versterkt. Dit versterkt het beeld dat het hier gaat om politieke benoemingen, die niet zijn gebaseerd op deskundigheid.

GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak maakt deze nieuwe lijst met veelgevraagde
commissievoorzitters vandaag bekend bij de presentatie van het boek 'Schaduwmacht in de schijnwerpers'. Minister van bestuurlijke vernieuwing Alexander Pechtold neemt het eerste exemplaar in ontvangst.

GroenLinks stelde in maart 2004 het fenomeen 'schaduwmacht' aan de kaak. In een
initiatiefnota legde hij een 'schaduwmacht' van (oud-) politici bloot. Dit netwerk is
sterk verweven met de top van het bedrijfsleven. Velen hebben tal van nevenfuncties,
waaronder commissariaten. Dit wekt de schijn van belangenverstrengeling. In de wereld van de schaduwmacht gaat het niet om inhoudelijke kennis maar om bestuurlijke kennissen. Mede hierdoor hebben commissies een kwalijke invloed op de politieke besluitvorming.

Deze schaduwmacht bestaat nog steeds, ondanks een Kameruitspraak om het aantal commissies te verminderen. Sterker nog: het aantal neemt toe. Voor 2004 werden er jaarlijks gemiddeld 9 commissies ingesteld. Nu staat de teller op 18 per jaar. In de schaduwmacht is een 'ruk naar rechts' waar te nemen. Rechtse politici als Eelco Brinkman (CDA), Loek Hermans (VVD) en Joan Leemhuis-Stout (VVD) hebben de 'macht' gegrepen, waar eerder PvdA-coryfeeën de overhand hadden. Bij de benoemingen in 2004 - 2005 is van de voorzitters van wie de partijvoorkeur bekend is, 85% lid van het CDA of de VVD. Dit onderschrijft de stelling dat benoemingen veelal plaatsvinden op basis van politieke kleur en niet naar deskundigheid.

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de nota 'De Schaduwmacht; de invloed van politieke commissies' van Wijnand Duyvendak. Dit debat was aanleiding voor het schrijven van het boek 'Schaduwmacht in de schijnwerpers'. De redactie bestaat uit Wijnand Duyvendak, Pieter de Jong, Ben Pauw en Rinus van Schendelen. In het boek staan onder meer bijdragen van Hans Hillen en Rein Jan Hoekstra. Daarnaast bevat het boek een uitgebreid interview met minister Pechtold en een verslag van een Rondetafelgesprek met als deelnemers Ronald Gerritse, Frank Heemskerk, Kees Lunshof en Wim Meijer.
?
bron:GroenLinks