Amsterdam, 19 maart 2005; In een grootscheepse controle met
ultraviolet-apparatuur heeft de scharrelpolitie van Wakker Dier
gecontroleerd of deze pasen zoals door de supermarkten beloofd voor het
eerst alleen scharreleieren worden verkocht. Met ultraviolet-apparatuur
worden sporen van draadgaas uit kooien zichtbaar op een ei. Met het
overgrote deel van de meer dan duizend onderzochte eieren bleek niets
mis. Op zes soorten 'diervriendelijke'eieren van verschillende
supermarkten bleken echter batterijtypische sporen aanwezig wat een
sterke aanwijzing kan zijn dat het hier kooi-eieren betreft. Dat
bevestigde berichten die Wakker Dier van klokkenluiders uit de
eiersector had ontvangen. Bij à©à©n soort eieren bleek ook uit de op het
ei geprinte code dat sprake was van een batterij-ei (code 3).

 
Wakker Dier gaat aanstaande maandag samen met de betrokken supermarkten
verder onderzoeken hoe deze sporen op deze eieren kunnen zijn gekomen.
De supermarkten zijn zeer gealarmeerd en hebben aangegeven harde
maatregelen te treffen tegen leveranciers, wanneer die sjoemelen met de
leveranties. Indien sprake blijkt te zijn van fraude wil Wakker Dier
dat er extra garanties en controles worden ingebouwd om in de toekomst
de consument te garanderen dat zij krijgt wat ze koopt: een
gegarandeerd scharrelei. De resultaten van het onderzoek zijn voor
Wakker Dier reden om vanaf heden de eigen controles te verscherpen om
de consument extra garantie te bieden bij de aankoop van
diervriendelijke eieren.   
 
Unieke 'Scharrelpasen'  
Sinds 1 januari dit jaar zijn alle supermarkten gestopt met de verkoop
van kooi-eieren. Dit is het gevolg van een afspraak die Wakker Dier in
2003 met de supermarkten heeft gemaakt. Hierdoor worden ongeveer
anderhalf miljard scharreleieren extra verkocht, zijn tientallen boeren
omgeschakeld naar scharrelstallen en hebben miljoenen kippen een beter
leven gekregen.    
 
Eieren onder ultraviolet-licht  
Als eieren onder ultraviolet licht worden gehouden wordt veel zichtbaar
wat bij daglicht niet zichtbaar is; sporen van draadgaas, sporen van
legnesten en lopende banden. Dit hulpmiddel, ontwikkeld door de
universiteit van Bonn, wordt door diverse controleorganisaties gebruikt
om fraude bij eieren op te sporen. Als een ei in een legbatterij wordt
gelegd, valt die op draadgaas en hierdoor wordt de eierschaal licht
beschadigd. Het draadgaas laat parallelle sporen op de eierschaal
achter met een bepaalde afstand van elkaar. Deze sporen zijn
onuitwisbaar. Van deze wetenschap wordt door diverse instanties in
Nederland en het buitenland gebruik gemaakt om fraude met eieren op te
sporen. Eieren zijn hierdoor een product waarbij relatief makkelijk
fraude is op te sporen. Fraude met eieren is lucratief, het omkatten
van een ei levert de fraudeur tenminste à©à©n cent extra per ei op en dat
biedt grote kansen in een Nederlandse markt van 5 miljard tafeleieren.
Met name in de week voor pasen is er extreem grote afzet van eieren.
Het overschot van onverkoopbare legbatterij-eieren en de schaarste aan
scharreleieren zou een extra prikkel tot fraude kunnen vormen. Wakker
Dier onderzocht met de beproefde en breed erkende methode ultra-violet
code de eieren en ontdekte dat de voorspellingen van de klokkenluiders
correct waren. Bepaalde als diervriendelijk bestempelde eiersoorten
toonden duidelijke batterij-typische sporen. Vanavond geeft het
consumentenprogramma KASSA aandacht aan de kwestie van de verdachte
eieren, maandag vindt bij CPE een contra-expertise plaats van
batterij-typische sporen die Wakker Dier aantrof op de eieren. Bij
biologische eieren trof Wakker Dier geen verdachte gevallen aan.  
 
Ei-code  
Sinds enkele jaren worden eieren op de kippenbedrijven ook gestempeld
met een code waaruit blijkt om welk huisvestingssysteem het gaat. Het
eerste cijfer van een dergelijke code (bv 2-NL-8765432) geeft aan uit
welk huisvestingssysteem het ei komt; een drie betekent een
batterij-ei, een twee een scharrelei, à©à©n een ei van een kip met
uitloop en nul een biologisch ei. Wakker Dier onderzocht met haar
scharrelpolitie eerder eieren en kwam erachter dat in particuliere
winkels veel code 3-eieren (legbatterij) werden verkocht als scharrelei
(à©à©n op de zes). In à©à©n op de drie supermarkten bleken codes onleesbaar
of helemaal te ontbreken. Sinds Wakker Dier de resultaten publiceerde,
is dit sterk verbeterd. Kwaadwillenden zouden stempels voor
scharreleieren kunnen zetten op kooi-eieren. Zij vallen echter door de
mand als de eieren onder ultraviolet-apparatuur worden gehouden.  

Bron: Wakker Dier