Bedrijven die binnenshuis
schilderwerkzaamheden verrichten kunnen straks beter voldoen aan de
verplichting om verf mét schadelijke vluchtige organische
stoffen te vervangen door verf op waterbasis. Zij krijgen de
beschikking over een schema dat aangeeft in welke gevallen zij nog
wel gebruik mogen maken van verf met oplosmiddelen. Dat is het
gevolg van een aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit door
demissionair staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

Hoewel het gebruik van verf met
oplosmiddelen verboden is zijn er situaties waarin verf op
waterbasis geen alternatief is. Roestgevoelige ondergronden zijn
daar een voorbeeld van. Om in dergelijke situaties toch gebruik te
mogen maken van verf op basis van oplosmiddelen moet een ontheffing
worden aangevraagd. Dit brengt onnodig veel rompslomp met zich mee
en mede daardoor wordt er zelden ontheffing aangevraagd.

In de nieuwe situatie biedt het
beslisschema uitkomst over de vraag welke verf gebruikt mag worden.
Door verschillende variabelen als ondergrond en
omgevingstemperatuur in te vullen komt men uit bij de juiste verf.
In gevallen waarin het schema aangeeft dat verf met oplosmiddelen
gebruikt mag worden, hoeft hier geen ontheffing meer voor worden
aangevraagd. De werkgever dient dan de gebruikelijke maatregelen te
treffen om schade aan de gezondheid van zijn werknemers te
voorkomen.

bron:SZW