Het college van B & W van de gemeente Schermer heeft de gemeenteraad een plan voorgelegd ter verbetering van de brand-weerorganisatie in Schermer. De raad beslist hierover tijdens haar vergadering op 24 mei.

Het voorstel is tot stand genomen in goed overleg met brandweer en raadscommissie. Een van de hoofdredenen voor het voorstel is de uitkomst van een onderzoek binnen de regio Noord-Holland Noord. Daar is uit voortgekomen dat de brandweer van Schermer de onveiligste is en daardoor een groot risico vormt voor de vrijwilligers van de brandweer.

In het voorstel staat een aantal concrete besluiten:
v Sluiting drie huidige brandweerposten per 1 september 2007;
v kazerne in Stompetoren en uitsluitend volledig bemand uitrukken per 1 september 2007:
v aanleg rotonde Noordervaart t.b.v. aanrijden vrijwilligers naar kazerne;
v actief werven van vrijwilligers in Stompetoren en directe omgeving;
v sluiting kantines Oterleek en Schermerhorn t.b.v. eenwording per 1 september 2005:
v reductie korpssterkte naar 24 man middels natuurlijk verloop;
v stimuleren preventieve brandveiligheid bij woningen, bijvoorbeeld door verstrekking rookmelders.

Omdat de gemeente het onderzoek serieus neemt, verbetert zij op deze wijze de brandweerorganisa-tie. De besluiten zullen leiden tot een veilige brandweerorganisatie

bron:Gemeente Schermer