Bedrijfsleven werkt samen met onderwijs en overheid aan instroom techniek. Vrijwel alle grote R&D bedrijven in Nederland en nu ook de luchthaven Schiphol werken samen met scholen voor voortgezet onderwijs in Jet-Net. Zij doen dat om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerd technisch personeel uit eigen land aan te kunnen nemen. De bà¨tavakken worden verrijkt met voorbeelden uit de bedrijfspraktijk. Scholieren ervaren zo de rol van technologie in de samenleving. Dat lijkt te werken. Scholieren krijgen een beter beeld van de mogelijkheden die een bà¨ta- of technische studie biedt.  

Gerlach Cerfontaine, president-directeur van Schiphol Group, toonde zich verheugd over de samenwerking in Jet-Net: .Schiphol draagt graag bij aan de instroom van jongeren in bà¨ta en technische studies. Daardoor kunnen we ook in de toekomst goede technici in dienst blijven nemen. Hightech R&D speelt een belangrijke rol in allerlei aspecten van de luchthaven. Denk daarbij aan het succesvolle Privium service programma, dat snelle en automatische grenspassage biedt door middel van irisherkenning. Of aan bagageprojecten zoals bagagelabels uitgerust met RFID chips (Radio Frequency Identification), die het mogelijk maken bagage sneller in het bagageproces te traceren. Of aan de techniek achter de start- en landingsbanen op Schiphol, aan het Centrale Informatie Systeem Schiphol en aan de toepassing van Wireless LAN op de platformen en in de terminal.. 
 
Schiphol start een samenwerking met scholen voor havo/vwo in de regio. Cerfontaine:. Daarbij richten we ons niet alleen op de leerlingen die het toch al goed doen in de bà¨ta vakken. Het is voor alle leerlingen belangrijk om de rol van technologie in het dagelijks leven te begrijpen. Schiphol leent zich uitstekend om dat inzichtelijk te maken.. 
 
Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk, bestaat nu ruim 2 jaar. 15.000 scholieren kwamen in contact met à©à©n van de achttien Jet-Net bedrijven. De bedrijven gaan à©à©n op à©à©n een samenwerking aan met havo vwo scholen in hun regio om de maatschappelijke relevantie van technologie over het voetlicht te brengen. Dat gebeurt door gastlessen, workshops, loopbaanvoorlichting, expertmeetings, docentenworkshops enzovoort. Er wordt door docenten met groot enthousiasme op gereageerd. Marjan Kollenveld is docente wiskunde op de Populier: .De samenwerking met het bedrijfsleven maakt leerlingen, veel meer dan je alleen in je lessen kunt doen, duidelijk dat die exacte vakken niet 'zomaar belangrijk' zijn, maar echt ergens over gaan. En leerlingen krijgen een beter inzicht van de mogelijkheden na school.. 
 
Scholen zoeken steeds vaker partijen van buiten het onderwijs op voor illustratie van lesstof. Jet-Net voorziet duidelijk in een behoefte. Theo Korthals Altes, landelijk coà¶rdinator van Jet-Net: .Daarom is uitbreiding van het aantal bedrijven noodzakelijk. Naast Schiphol Group is ook kunstvezelproducent Teijin Twaron toegetreden. Prachtig, want dat vergroot onze capaciteit voor scholen. Beide bedrijven zijn er overigens al bij op de Jet-Net Docentendag op 9 juni aanstaande.. 
 
Jet-Net is een initiatief van het Nederlandse bedrijfsleven dat goed aansluit bij de plannen van het Platform Bà¨ta Techniek om 15% meer instroom in bà¨ta en techniek te realiseren. Jet-Net wil meer jongeren motiveren voor de Natuur-profielen in de onderbouw van havo vwo en een bà¨ta of technische studie na hun vooropleiding. 
 
bron:Schiphol Group