Persbericht

Introductie van gezamenlijke nieuwe oplossingen voor energiemanagement van gebouwen en datacenters

Haarlem, 21 februari 2012 - Schneider Electric gaat de bestaande samenwerking met Cisco verder uitbreiden. Dat maakte het bedrijf bekend tijdens Cisco Live, Cisco‘˜s belangrijkste IT- en telecommunicatie-evenement in Europa. Schneider Electric demonstreerde tevens enkele ´proof of concepts‘˜ van een aantal nieuwe gezamenlijke oplossingen.
De nieuwe oplossingen, die gebruik maken van Cisco‘˜s Intelligent Network, helpen IT bij het behalen van de doelstellingen op het gebied van energiemanagement.
De aankondiging volgt op de recent gelanceerde Schneider Electric Torana Application Server die Schneider Electric‘˜s EcoStruxure-architectuur en de Cisco‘˜s EnergyWise integreert.
 
à¢â‚¬Å“Het samenbrengen van Schneider Electric‘˜s EcoStruxure en Cisco‘˜s EnergyWise heeft zijn waarde al eerder bewezen bij het managen van IT-omgevingen in gedistribueerde kantoornetwerkenà¢â‚¬, zegt Soeren Brogaard Jensen, Vice President of Enterprise Software van Schneider Electric. à¢â‚¬Å“We zijn blij dat we voortdurend oplossingen kunnen introduceren die gebruikers helpen bij het overbruggen van de kloof tussen de IT-afdeling enerzijds en gebouwbeheer anderzijds; oplossingen die bovendien tegelijk de operatie, de duurzaamheid en het comfort van hun gebouwen verbetert.à¢â‚¬
 
Schneider Electric demonstreerde de volgende ´proof of concepts‘˜ tijdens Cisco Live:
 
1.Schneider Electric StruxureWare for Data Centers Suite Cisco UCS Manager Plug-In
De StruxureWare Data Centers Operations Suite helpt bedrijven bij het overbruggen van de communicatiekloof tussen IT en gebouwbeheer; de integratie met de Cisco UCS Manager biedt compleet datacenter infrastructuur management (DCIM). De StruxureWare Data Center Operations Suite kan het plaatsen van nieuwe servers afzetten tegen de stroom- en koelcapaciteit, en de beperkingen van het netwerk en de fysieke ruimte. Gebruikers kunnen deze informatie gebruiken om de Cisco UCS Manager automatisch de stroomcapaciteit voor een gehele locatie of voor individuele zones te laten inregelen. Het optimaal gebruikmaken van de fysieke infrastructuur van het datacenter helpt bij het veiligstellen van het stroom- en koelvermogen voor racks en datacenter, elimineert tegelijkertijd het risico van ´tripped breakers‘˜ en beperkt overcapaciteit. De gecombineerde oplossing kan bovendien alle inventaris in het datacenter automatisch en real-time volgen, vanaf de inbedrijfstelling tot het moment van uitschakeling.
De oplossing biedt ook de mogelijkheid tot monitoring, zodat zichtbaar kan worden gemaakt welke virtuele machines er draaien op bepaalde servers, en levert cruciale informatie bij fysieke storingen waarbij mogelijk in gevaar komende applicaties automatisch naar een veilige omgeving worden verhuisd.
 
2.Schneider Electric PowerChute Network Shutdown and Cisco Unified Communications Manager
Schneider Electric‘˜s PowerChute Network Shutdown voorziet IT-managers en datacenter-operators van tools om voorbereid te zijn op noodgevallen. Deze software integreert nu met Cisco‘˜s Unified Communications Manager (UCM). Bij langdurige stroomuitval maakt de PowerChute het mogelijk dat Cisco‘˜s UCM wordt afgesloten, waardoor datacorruptie wordt voorkomen - tevens maakt dit een snelle reboot van UCM bij herstel van de stroomvoorziening mogelijk.
 
3.Schneider Electric Convergent Building Infrastructure Solution (CBIS)
Schneider Electric‘˜s CBIS biedt voor gedistribueerde kantoornetwerken een effectievere manier om bekabeling aan te leggen, waardoor de aanleg van IT-netwerken minder ruimte in beslag neemt. Dat bespaart tot 20 procent op de kosten van IT-infrastructuur, brengt de benodigde ruimte met een derde terug en maakt besparingen tot 30 procent mogelijk op de kosten bij verplaatsingen, toevoegingen en wijzigingen. Het vereenvoudigde ontwerp maakt een echte gedistribueerde IT-omgeving mogelijk, doordat de switches dichter bij de IT-apparaten kunnen worden geplaatst en gebouwen minder bekabeling nodig hebben. Hierdoor kunnen de installatiekosten met wel 60 procent worden teruggedrongen.
 
4.Schneider Electric Torana Server
Deze oplossing, met lager energieverbruik en een toekomstvaste infrastructuur, brengt Schneider Electric‘˜s EcoStruxure Efficient Enterprise en Cisco‘˜s EnergyWise samen. De IT-manager kan met deze oplossing vanaf à©à©n centraal punt het energiemanagement over duizenden apparaten in een netwerk voeren. Het is een voorbeeld van ´smart‘˜ gebruik van energie, waarbij de gebruikers proactief worden geattendeerd op mogelijkheden om het energieverbruik terug te brengen.
Op zichzelf is een bekabelingsinfrastructuur passief, maar geïntegreerd in Cisco‘˜s EnergyWise wordt het energieverbruik van de IT-apparatuur gemanaged door het gebouwbeheersysteem en de Torana Application Server, wat resulteert in wat Schneider Electric een ´Efficient Enterprise‘˜noemt.
 
De hierboven vermelde producten en oplossingen komen begin juni 2012 beschikbaar als onderdeel van Schneider Electric‘˜s Efficient Enterprise portfolio voor het Cisco Intelligent Network.
 
 
Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen om energie veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en groen te maken voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industriële processen, gebouwautomatisering en data- & netwerkcenters, alsmede een brede aanwezigheid in woningbouwapplicaties. In 2010 hebben ruim 110.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van meer dan 19,6 miljard euro. Onder het motto 'make the most of your energy' helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.
 
Contact
Schneider Electric
Debbie van Beek
Tel: +31 (0)6-27 01 80 05
 
Co-Workx
Hans Lamboo
Tel: +31 (0)6-16 64 86 70

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform