(Persbericht) Energiemanagement speelt sleutelrol bij realisatie duurzame en klimaatneutrale gebouwen

Haarlem, 9 juni - Schneider Electric, wereldwijd specialist in energiemanagement, kondigt vandaag een strategisch partnership aan met projectontwikkelaar OVG voor verdere verduurzaming van gebouwen in Europa. OVG wil door de samenwerking en kennisdeling met Schneider Electric een technologisch grote stap voorwaarts maken in het verder verduurzamen van nieuwe en bestaande gebouwen.

De vraag naar energie-efficiënte gebouwen groeit sterk in Europa. Om het energieverbruik daadwerkelijk terug te dringen, is het essentieel dat energiemanagement vanaf de ontwerpfase bij projecten wordt betrokken. Schneider Electric en OVG zijn daarom een nauwe strategische samenwerking aangegaan om verduurzaming van gebouwen in Europa verder te bevorderen.

Klimaatneutraal
OVG is als projectontwikkelaar vooral gericht op duurzame nieuwbouw en herontwikkeling. Daarbij vormen vraagstukken rond milieu, sociaal culturele en financieel economische factoren de belangrijkste speerpunten. Het doel is om nieuwe projecten gedurende hun gehele levensloop klimaatneutraal te maken, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of betaalbaarheid. Om dit te behalen, werkt de ontwikkelaar nauw samen met marktleiders op elk specifiek technisch gebied. Zelf is OVG sinds 2007 als organisatie geheel klimaatneutraal.

Energiemanagement
Schneider Electric assisteert OVG bij de planvorming en het ontwerp, en neemt een pro-actieve rol op zich bij het implementeren van energiebeheertechnologieën. OVG krijgt op deze manier toegang tot de diepgaande kennis van Schneider Electric op het gebied van energiemanagement, waardoor de projectontwikkelaar zijn leiderschapspositie op het gebied van klimaatneutrale gebouwen verder kan uitbreiden.

BREEAM-NL-certificaat
OVG is geen vreemde op het gebied van duurzame bouw. Zo heeft de projectontwikkelaar in Nederland reeds drie BREEAM-NL-certificaten met Excellent-score ontvangen, waaronder tevens de eerste Excellent-score die de Dutch Green Building Council in Nederland heeft uitgereikt. "OVG heeft ook internationaal ruime ervaring met duurzaam ontwerpen en bouwen", zegt Coen van Oostrom, oprichter en directeur van OVG. "Zo hebben we een succesvol plan gerealiseerd voor de herontwikkeling van het Triton Haus kantorencomplex in Frankfurt. Dat gebouw heeft een DGNB (Deutsche Gesellschaft fà¼r Nachhaltiges Bauen) Gold-certificaat gekregen, de hoogste certificering in Duitsland voor duurzaam bouwen."

Hoofdkantoor Schneider Electric
In Nederland werken OVG en Schneider Electric reeds samen bij de totstandkoming van het nieuwe hoofdkantoor van Schneider Electric in Hoofddorp. Het complex wordt een duurzaam en intelligent gebouw met een vloeroppervlak van 6.000 m². Hiermee willen OVG en Schneider Electric aantonen hoe een groen concept zowel operationeel als economisch effectief kan zijn.

"De ervaring en kennis die OVG opdoet bij deze projecten zullen het fundament vormen van toekomstige projecten in Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk", zegt Marcel Spijkers, Algemeen Directeur van Schneider Electric Nederland. "Schneider Electric is zeer tevreden met de mogelijkheid om OVG te ondersteunen bij het exporteren van deze Nederlandse innovaties naar de rest van Europa."

Over Schneider Electric
Als wereldwijde specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen om energie veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en groen te maken voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industriële processen, gebouwautomatisering en data- & netwerkcenters, alsmede een brede aanwezigheid in woningbouwapplicaties. In 2010 hebben ruim 110.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van meer dan 19,6 miljard euro. Onder het motto 'make the most of your energy' helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.
www.schneider-electric.nl

Over OVG Projectontwikkeling
OVG Projectontwikkeling is in 1997 opgericht als zelfstandige projectontwikkelaar. OVG streeft ernaar te excelleren in de ontwikkeling van vastgoed en daarbij continue de verwachtingen van haar klanten te overtreffen. De expertise van de organisatie ligt op het vlak van kantoor ontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Als koploper op het gebied van duurzame vastgoedontwikkeling heeft OVG zich ten doel gesteld om al haar projecten op een groene manier te ontwikkelen, zonder concessies te leveren in kwaliteit of prijs.

Contact
Schneider Electric
Tanja Hoebe
Manager Communications
Tel: +31 (0)2-512 41 24
[email protected]

Marlon Huysmans
Sustainability Director OVG
Tel: +31 (0)10-290 87 77
[email protected]