Data Center Infrastructure Management (DCIM)-software helpt IT-omgeving te optimaliseren

Vianen, 2 juli 2012 - Schneider Electric heeft een upgrade van zijn StruxureWare Data Center Operation-platform uitgebracht. Release 7.2 van deze Data Center Infrastructure Management (DCIM)-software identificeert onder meer servers die geheel of gedeeltelijk ongebruikt zijn. Hiermee kunnen organisaties de IT-apparatuur in het datacenter optimaliseren. Tevens bevat de nieuwe versie IT Power Control, powered by IntelData Center Manager (DCM), en de Cisco UCS Manager Plug-in.

Stroomverbruik
Veel datacenters schatten het energieverbruik in aan de hand van de specificaties die de fabrikant van bepaalde IT-apparatuur aangeeft. StruxureWare Data Center Operation 7.2 meet juist het daadwerkelijke energieverbruik van de IT-apparatuur. Ook helpt de DCIM-software de stroom- en koelingsbehoefte te verlagen. Het platform kan daarnaast rapporteren over de grootverbruikers onder de apparatuur. Het geeft aan welke servers hoogstwaarschijnlijk in aanmerking komen voor een upgrade, voor load sharing, of voor uitfasering. Tot slot kan de software vermelden welke servers geheel of gedeeltelijk ongebruikt zijn, zodat een wildgroei aan servers wordt vermeden en de ROI verbetert.

Cisco, VMware en Intel‘˜s IT Power Control
De nieuwe release bevat een aantal geraffineerde, geautomatiseerde manieren om apparatuur van een bepaalde leverancier te kunnen volgen. De integratie met Cisco, VMware en het meeleveren van Intel‘˜s IT Power Control bieden waardevolle ondersteuning aan het platform en vergroten de flexibiliteit waarmee het kan worden geïmplementeerd.

De nieuwe functies van StruxureWare Data Center Operation 7.2 zijn onder meer:

à¢â‚¬¢    Monitoring van het stroomverbruik en inzet van IT-apparatuur bepaalt het nut voor de business van elke IT-component, elimineert niet volledig benutte servers en maximaliseert de de IT-capaciteit van racks, rows en hele IT-ruimtes;
à¢â‚¬¢    Opsporen van geheel of gedeeltelijk ongebruikte servers verlaagt de kosten door het elimineren van overbodige servers en maximaliseert de efficiency en rackcapaciteit;
à¢â‚¬¢    Server utilization chargeback stelt de business in staat om op een accurate manier IT-kosten vast te leggen en door te belasten aan individuele afdelingen tot op het niveau van fysieke of virtuele servers;
à¢â‚¬¢    IT asset auto-discovery bespaart tijd en verhoogt de nauwkeurigheid van de beheerde IT-inventaris;
à¢â‚¬¢    Auto-association koppelt automatisch gesignaleerde IT-apparaten aan de inventaris, gebaseerd op eigenschappen zoals merk, type en IP-adres;
à¢â‚¬¢    IT asset monitoring signaleert en monitort continu IT-componenten met standaardprotocollen voor accuraat en actueel beheer van de inventaris;
à¢â‚¬¢    Genome library is een continu groeiende asset library, waarmee de software het stroomverbruik kan vaststellen zonder de hulp van hardwaresensors;
à¢â‚¬¢    Uitgebreide rapportagefunctionaliteiten zorgen voor rapporten over niet volledig gebruikte
servers, de grootste stroomverbruikers en KPI-data.

Optimalisatie IT-omgeving
à¢â‚¬Å“Bedrijven kijken in toenemende mate naar mogelijkheden om hun datacenter te optimaliseren. Dit kan alleen worden bereikt door right-sizing en consolidatie van de fysieke infrastructuur en optimalisatie van de IT-omgeving,à¢â‚¬ zegt Wim Hendriksen, Vice President IT Benelux van Schneider Electric Nederland. à¢â‚¬Å“StruxureWare Data Center Operation versie 7.2 verschaft cruciale informatie voor het nemen van belangrijke beslissingen op het gebied van efficiency. Het platform biedt de mogelijkheid het energieverbruik te monitoren, te analyseren en te optimaliseren tot op server- en CPU-niveau. Dat levert forse kostenbesparingen op en verlengt de levenscylus van het datacenter.à¢â‚¬

StruxureWare Data Center Operation 7.2 is beschikbaar als onderdeel van de complete softwaresuite StruxureWare for Data Centers. Kijk voor meer informatie op www.apc.com.

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2011 hebben ruim 130.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 22,4 miljard euro. Onder het motto 'make the most of your energy' helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.
www.schneider-electric.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular