Persbericht

Rapport IDC over markt voor Data Center Infrastructure Management noemt Schneider Electric ´industry thought leader‘˜

Haarlem, 18 januari 2012  Schneider Electric is door de analisten van IDC benoemd tot marktleider op het gebied van Data Center Infrastructure Management (DCIM). Het rapport, dat een gedetailleerde analyse bevat van het huidige klimaat en scope binnen de DCIM-markt, plaatst Schneider Electric in de hoogste categorie van ´Market Leader‘˜ in een vergelijking met een groot aantal oplossingen van concurrenten. 
 
IDC‘˜s rapport ‘˜IDC MarketScape: Worldwide Datacenter Infrastructure Management (DCIM) 2011 Vendor Analysis‘˜ beschrijft de DCIM-markt als ´continuing to rapidly evolve with a number of vendors working to establish themselves within the space‘˜. Het rapport, gepubliceerd in januari 2012, plaatst Schneider Electric voorop in de ontwikkeling van DCIM-technologie en noemt het bedrijf ´industry thought leader‘˜.
 
à¢â‚¬Å“Schneider Electric is wereldwijd IDC MarketScape Leaderà¢â‚¬, aldus het rapport. à¢â‚¬Å“Schneider presteert goed op de onderdelen ´business capabilities‘˜ en ´strategy criteria‘˜, vooral met betrekking tot de groeistrategie, innovatie en personeelsmanagement.à¢â‚¬ Deze evaluatie is tot stand gekomen aan de hand van een uitgebreid framework waarmee IDC vendors beoordeelt op een breed scala aan technische en operationele criteria; de uitkomsten worden vervolgens gewogen op basis van factoren waarvan IDC gelooft dat ze de komende drie tot vijf jaar het meest invloedrijk zullen zijn. 
 
à¢â‚¬Å“Om door IDC te worden erkend als marktleider in de DCIM-markt is een geweldige waardering van de effectiviteit van onze DCIM-oplossingenà¢â‚¬, zegt Soeren Brogaard Jensen, Vice President, Enterprise Software, Schneider Electric. à¢â‚¬Å“Terwijl de DCIM-markt blijft groeien en evolueren, concentreert Schneider Electric zich op het leveren van de meest robuuste en innovatieve DCIM-oplossingen om IT- en facilitymanagement verder te stroomlijnen.à¢â‚¬
 
Schneider Electric‘˜s DCIM-oplossingen zijn een integraal onderdeel van StruxureWare for Data Centers, een geïntegreerde managementsoftwaresuite, ontworpen om alle aspecten op het gebied van beschikbaarheid en efficiency van de fysieke datacenterinfrastructuur aan te pakken. De suite combineert Schneider Electric‘˜s Data Center Infrastructure Management (DCIM) en Data Center Facility Management (DCFM) softwaretools en biedt functionaliteiten voor dataverzameling, monitoring, automatisering, planning en implementatie, waardoor een geïntegreerd en veelzijdig beeld van de bedrijfskritische systemen in het datacenter ontstaat. 
 
De recente acquisitie van de intellectuele eigendom van Viridity‘˜s platform EnergyCenter 2.0 is een nieuwe aanvulling op Schneider Electric‘˜s StruxureWare for Data Centers. Het EnergyCenter 2.0-platform geeft door middel van auto-discovery van IT-devices de mogelijkheid het capaciteits- en energieverbruik op apparaatniveau in het datacenter te optimaliseren. Viridity wordt in het IDC-rapport een belangrijke speler in de DCIM-markt genoemd, en EnergyCenter 2.0 als à¢â‚¬Å“easy to deploy and manage while addressen many datacenter operator‘˜s chief concerns.à¢â‚¬
 
Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen om energie veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en groen te maken voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industriële processen, gebouwautomatisering en data- & netwerkcenters, alsmede een brede aanwezigheid in woningbouwapplicaties. In 2010 hebben ruim 110.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van meer dan 19,6 miljard euro. Onder het motto 'make the most of your energy' helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.

Contact

Schneider Electric

Debbie van Beek
Tel: +31 (0)6-27 01 80 05
Co-Workx
Hans Lamboo
Tel: +31 (0)6-16 64 86 70
[email protected]

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform