Nog te veel scholen in het voortgezet
onderwijs plannen hun lesrooster slecht in. Hierdoor krijgen
leerlingen te weinig uren les. Als scholen aan het einde van dit
schooljaar geen orde op zaken hebben gesteld, volgen sancties. Dat
schrijven minister Van der Hoeven (OCW) en staatssecretaris Bruins
(OCW) in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindslieden hebben scholen eerder
gewaarschuwd dat zij de wettelijk verplichte onderwijstijd moeten
naleven. Uit onderzoeken bleek dat scholen bij het maken van
roosters te weinig rekening houden met studiedagen, toetsweken,
vergadertijd en nationale feestdagen.

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moet
bij een voltijdse opleiding jaarlijks minimaal 850 uren (lessen,
stages en begeleiding) geven. In de eerste jaren van het voortgezet
onderwijs gaat het om minstens 1040 uren.

Inspectie

De Onderwijsinspectie heeft gecontroleerd
bij 25 scholen voor het voortgezet onderwijs en 25 mbo-opleidingen
of zij het wettelijke minimum aantal uren plannen.

Uit deze quick scan blijkt dat vooral het
voortgezet onderwijs nog steeds ernstig tekort schiet. Zo hebben 14
van de 25 bezochte scholen in het voortgezet onderwijs het
lesrooster niet op orde.

Bij 24 van 25 mbo-opleidingen is het
lesrooster nu wel op orde.

Vervolgonderzoek

Van der Hoeven en Bruins sturen opnieuw
aan alle scholen in het voortgezet onderwijs en mbo een brief over
handhaving van de onderwijstijd. Ook bespreken zij de uitkomsten
van de quick scan met de onderwijsorganisaties.

In het voorjaar van 2007 volgt een
uitgebreid onderzoek naar de realisatie van voldoende
onderwijstijd.

Sancties

Scholen die te weinig uren onderwijs
verzorgen of hun uren niet goed kunnen verantwoorden, moeten
rekening houden met een sanctie. Dit betekent dat het ministerie de
bekostiging kan inhouden, (deels) opschorten of terugvorderen of de
licenties kan intrekken.

Bron:OCW