Tweederde van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in
Nederland is in 2004 overgestapt op een andere Internet Service
Provider (ISP). Bij de keuze voor een nieuwe ISP speelt met name de
prijs een grote rol. De aanbieder van gratis internet voor scholen KPN,
samen met XS4ALL, telt driekwart van de scholen tot zijn klant. Tot 1
januari 2004 werd de internettoegang voor scholen centraal ingekocht
door het Ministerie van OCW. Inmiddels kiezen scholen hun eigen ISP. Op
verzoek van OCW hebben Stichting Ict op School en Stichting Kennisnet
de scholen voorzien van advies en informatie zodat zij op tijd een ISP
selecteerden. Dat dit gelukt is blijkt uit onderzoek van TNS NIPO. Op
een enkele uitzondering na hebben alle ca. 10.000 scholen op tijd een
keuze gemaakt. 

 
Kort voor de kerstvakantie 2004 werden 900 scholen in opdracht van
Stichting Ict op School door TNS NIPO ondervraagd. Uit het onderzoek
blijkt dat ruim tweederde van de scholen zijn keuze niet alleen maakt,
maar samen met andere scholen, bijvoorbeeld in de regio, in hetzelfde
schoolbestuur of in een (ICT-) samenwerkingsverband. Bijna de helft van
de vo-scholen en een tiende van de po-scholen heeft, naast een
'huisleverancier', ook een contract met een tweede ISP. De eerste ISP
levert in vrijwel alle gevallen de verbinding, de tweede is bedoeld als
back-up, maar wordt ook veel ingezet voor het hosten van webpagina's en
voor e-mail faciliteiten voor leerlingen en docenten. Ruim tweederde
van de scholen met toegang tot het internet beschikt inmiddels over een
ADSL-verbinding.   
 
Niet alleen de prijs is doorslaggevend, ook de kwaliteit van de
geleverde diensten speelt bij de keuze van een ISP een belangrijke rol
geeft vier vijfde van de scholen aan. Een hulpmiddel hierbij is de door
Stichting Ict op School geïnitieerde Kwaliteitsregeling
Internetdiensten voor het Onderwijs, die inmiddels bij een vijfde van
de scholen goed bekend is.   
 
Advies en informatie voor scholen over het kiezen van een ISP is onder meer te vinden op www.ISPwijzer.nl,
dat op verzoek van het Ministerie van OCW door Stichting Ict op School
en Stichting Kennisnet is opgericht. Driekwart van de scholen is bekend
met deze site zo blijkt uit het onderzoek.   

Bron: STICHTING ICT OP SCHOOL