Docenten en ICT-coà¶rdinatoren in het primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO) staan open voor open source en open standaarden (OSS). Dit blijkt uit een vervolgonderzoek van ITS Nijmegen dat in opdracht van de stichtingen Ict op School en Kennisnet en het programma OSOSS is uitgevoerd in het kader van het programma 'OSS in het onderwijs'. 

ICT-coà¶rdinatoren in het onderwijs zijn, ten opzichte van vorig jaar, beter op de hoogte van open standaarden en open source software. Echter naar eigen inschatting weten de ICT-coà¶rdinatoren er nog altijd onvoldoende van af.  
De meesten geven ook aan regelmatig behoefte te hebben aan het uitwisselen van webbased lesmateriaal tussen verschillende systemen. Eveneens heeft een kwart regelmatig de behoefte om zelf software (te laten) aanpassen. Voor PO zijn educatieve software en leerlingvolgsystemen vooral van belang; voor VO wordt dit aangevuld met kantoorapplicaties,zoals tekstverwerkers. 
 
Er is bij de ICT-coà¶rdinatoren behoefte aan een beter inzicht in het aanbod van open standaarden en open source software, aan scholing in het gebruik ervan en aan duidelijke (Nederlandse) handleidingen. Ook is het van belang om scholen inzicht te geven in de meer organisatorische consequenties van het gebruik van open standaarden en open source software. Een ander punt van aandacht is het blijven bevorderen van het gebruik van open standaarden en open source software, bijvoorbeeld door het specifiek voor het onderwijs ontwikkelen van open source software. Daarbij valt te denken aan het geven van demonstraties op scholen en het verwijzen in de materialen naar voorbeelden van collega's. 

Het aantal ICT-coà¶rdinatoren dat bekend is met het OSS-programma, is in het primair onderwijs verdubbeld ten opzichte van vorig jaar en ligt nu op het niveau van het voortgezet onderwijs. 
 
bron:Stichting ICT op School