Het LAKS heeft op Eindexamen.nu een enquàªte gehouden onder 17.515 examenkandidaten. Uit de antwoorden die de kandidaten gaven bleek dat een groot deel van hen tevreden te zijn over de prestaties van hun school. Ook gaven ze overwegend aan tevreden te zijn met de waarde van het diploma dat ze (hopelijk) gaan halen.

Nadat kandidaten een klacht indienden bij het LAKS werd ze gevraagd een korte enquàªte in te vullen. In deze enquàªte werd ze gevraagd naar hun mening over de organisatie van de school, de kwaliteit van de examens en de plannen van het ministerie op het gebied van de examens. Ongeveer 75% van de kandidaten die de enquàªte hebben ingevuld geven aan dat ze van mening zijn dat de school de organisatie van de examens goed op orde heeft. Maar 6% is het met deze stelling oneens. Ook wat de kandidaten op school hebben geleerd valt over het algemeen in goede aarde. Zo'n 60% geeft aan tevreden te zijn met wat ze hebben geleerd op de middelbare school tegenover 14% die het daar niet mee eens is. Dit percentage ligt bij het vmbo slechts iets lager dan bij havo en vwo.

Over de kwaliteit van de examens waren de kandidaten over het algemeen wat minder te spreken. Ongeveer 25% van de kandidaten geeft aan dat ze de examens kwalitatief niet goed vinden. Slechts 1% van de kandidaten vind is het helemaal eens met de stelling dat de examens kwalitatief goed zijn. Over de eigen voorbereiding zijn de kandidaten over het algemeen beter te spreken. Nog geen 6% geeft aan te laat te zijn begonnen met de voorbereiding op het examen.

De klacht die het LAKS vroeger veel kreeg bij de invoering van de Tweede Fase, namelijk dat de kandidaten verrast zijn door het examen dat ze hebben gemaakt, is ook nog steeds actueel. Ongeveer 42% van de kandidaten was verbaasd door het examen dat ze voorgeschoteld kregen.

Ook zijn de kandidaten bevraagd over hun docenten. Bijna 20% van de invullers van de enquàªte geeft aan bang te zijn dat ze van hun docent niet het cijfer krijgen dat ze verdienen en zelfs bijna 40% van de kandidaten is blij dat hun eigen docent niet de enige is die het examen nakijkt.

In elk geval zien de leerlingen de toekomst zonnig tegemoet. Bijna 90% geeft aan dat ze van mening zijn dat hun diploma waardevol is. Dit resultaat wijkt niet significant af wanneer havo en vwo naast de mening van vmbo kandidaten gelegd wordt.

bron:Laks

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular