Als het aan de scholieren ligt, zegt Nederland morgen in overgrote meerderheid NEE tegen de Europese Grondwet. Dat blijkt uit de uitslag van het vandaag gehouden landelijke ScholierenReferendum. Op de vraag 'Ben je voor of tegen instemming door Nederland met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa?' antwoordde 69,9% van de scholieren met 'nee' en 30,1% met 'ja'. De uitslag werd vanmiddag in Den Haag aan Alexander Pechtold, minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, aangeboden. 

Traditiegetrouw organiseert het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) altijd de dag voor de echte verkiezingen de Scholierenverkiezingen, vandaag dus voor de eerste keer het ScholierenReferendum. Bij deze verkiezingen geven scholieren meestal een trend aan die een dag later bij de echte verkiezingen realiteit blijkt te zijn. 
 
Van de 50.000 middelbare scholieren die zich hadden aangemeld, hebben 23734 hun stem uitgebracht; een opkomst van 47,4%. De scholieren waren verspreid over bijna 150 scholen.  
De verkiezingen vonden op twee manieren plaats. Ongeveer 13% van de scholieren stemde vorige week met behulp van stembiljetten. De overige scholen stemden vandaag via Internet. Elke aangemelde school kreeg hiervoor unieke inlognamen en wachtwoorden voor de leerlingen.  
Het ScholierenReferendum werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
bron:IPP