Uit onderzoek onder bedrijven die
regelmatig personeel aannemen met maximaal een afgeronde
VMBO-opleiding blijkt dat opleiding en werkervaring de
belangrijkste beoordelingsfactoren zijn om te worden uitgenodigd
voor een gesprek. Geslacht en etniciteit spelen een veel kleinere
rol. Minister van Economische Zaken Joop Wijn in een reactie op het
rapport: "Dit onderzoek laat zien dat het allerbelangrijkste is dat
je je school afmaakt en niet waar je ouders geboren zijn".

Eenmaal op gesprek leggen kenmerken die
direct kunnen worden waargenomen het grootste gewicht in de schaal.
Beheersing van de Nederlandse taal blijkt absoluut noodzakelijk te
zijn. Of het met accent gesproken wordt is niet erg, als de
kandidaat zich maar in het Nederlands kan uitdrukken. Verder zijn
er ongeschreven gedragscodes die grote invloed hebben op de kans om
te worden aangenomen. Sollicitanten moeten niet te laat komen, geen
onverzorgde kleding en opvallende piercings dragen, en oogcontact
niet schuwen.

Als het door taal- en
sollicitatiecursussen lukt werkzoekenden de Nederlandse taal en
essentiële vaardigheden van een sollicitatiegesprek bij te
brengen, vergroot dit de kans op een baan enorm. Toekenning van een
vorm van loonkostensubsidiëring blijkt

daarentegen weinig effect te hebben op de
aantrekkelijkheid van een specifieke kandidaat voor een reeds
opengestelde vacature. De vraag of loonkostensubsidies tot een
groter aantal opengestelde vacatures leiden, kan met dit onderzoek
niet worden beantwoord.

bron:EZ