De Algemene Rekenkamer heeft een onderzoek
verricht naar het beleid van de rijksoverheid om de
arbeidsmarktpositie van werklozen zonder startkwalificatie te
verbeteren. Nederland heeft ongeveer 270.000 werklozen zonder
startkwalificatie tussen de 23 en 64 jaar. Om deze groep werklozen
duurzaam aan een baan te helpen, is verbetering van het
opleidingsniveau van groot belang.

Met dit onderzoek laat de Algemene
Rekenkamer ook zien in hoeverre de betrokken regionale partijen
erin slagen om werklozen zonder startkwalificatie te scholen of
anderszins te begeleiden. De regionale partijen zijn: Centrum voor
Werk en Inkomen (CWI), Uitvoeringsorganisatie
Werknemersverzekeringen (UWV), gemeenten, Regionale Opleiding
Centra (ROC's), kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
(Kbb's),

re-integratiebedrijven en werkgevers.

De pers kan exemplaren van het rapport met
persbericht op donderdag 26 oktober 2006 vanaf 9.00 uur ophalen aan
het Lange Voorhout 8 in Den Haag. Vanaf dat tijdstip kan de pers
ook desgevraagd een PDF toegemaild krijgen. Zoals gebruikelijk kan
hier niet over worden bericht totdat de Algemene Rekenkamer de
rapporten aan de Tweede Kamer heeft

gepresenteerd. Het embargo duurt daarom
tot donderdag 26 oktober 2006 14.30 uur.

bron:Algemene Rekenkamer