Wordt de Leerplichtwet overtreden door
kinderen naar de voormalige Iederwijsschool "de Ruimte" te laten
gaan of niet? Deze vraag staat centraal op de kantonzitting in
Utrecht van 15 mei 2007. De Inspectie voor het Onderwijs heeft
zowel in 2004 als in 2005 geoordeeld dat de particuliere school
‘De Ruimte’ in Soest niet voldoet aan de eisen zoals
gesteld in de Leerplichtwet. Twee ouders van leerplichtige
leerlingen van ‘De Ruimte’ in Soest zijn nu door het OM
Utrecht gedagvaard voor de kantonrechter in verband met het
overtreden van de Leerplichtwet.

Voor de ouders is het een principiële
keus om hun kinderen naar ‘De Ruimte’ te laten gaan. De
ouders vinden dat hun kinderen op deze school zich in meerdere
opzichten beter ontwikkelen dan in het reguliere onderwijs. Zij
vinden dat in de schoolkeuze het belang van het kind voorop moet
staan en dat het belang van hun kind het meest gediend is met het
onderwijssysteem van de school "de Ruimte" in Soest. Zij wijzen op
de vrijheid van onderwijs in Nederland zoals is vastgelegd in
artikel 23 van de Grondwet. Zij zijn van mening dat die vrijheid
thans wordt aangetast door via de Inspectie een dergelijke keuze
voor een innovatief onderwijssysteem onmogelijk te maken. De ouders
betwisten niet dat hun kinderen nog steeds bij deze school staan
ingeschreven en niet elders.

Er zijn scholen met een innovatief
onderwijssysteem in Nederland die naar het oordeel van de Inspectie
wel aan de eisen van de Leerplichtwet voldoen, zowel voor wat
betreft het basisonderwijs dat zij bieden als voor wat betreft het
voortgezet onderwijs. Ten aanzien van ‘De Ruimte’ komt
echter de Onderwijsinspectie gemotiveerd en onderbouwd meermalen
tot de conclusie dat deze school niet aan de eisen van de wet
voldoet. Daarvan zijn de ouders in kennis gesteld. De ouders is
uitgelegd dat hun kind als ‘niet ingeschreven op een
school’ wordt aangemerkt. Ook is bij de school en de ouders
bekend wat er veranderd of aangepast dient te worden om ‘De
Ruimte’ alsnog aan de eisen van de Leerplichtwet te laten
voldoen.

Het OM Utrecht is van oordeel dat de
Leerplichtwet door deze ouders wordt overtreden door hun kinderen
naar een school te sturen waarvan ze weten dat deze niet aan de
wettelijke eisen voldoet. De Inspectie heeft geoordeeld dat de
school niet aan de vereisten voldoet. De leerplichtige kinderen
dienden (door de ouders) uiterlijk op 1 juli 2006 op een andere
school te zijn ingeschreven om daar onderwijs te volgen dat aan de
eisen van de wet voldoet. Nu de ouders dat hebben nagelaten
overtreden ze de Leerplichtwet.

Hoewel de bewijsvoering van deze
overtreding naar het oordeel van het OM op basis van de huidige
wetgeving juridisch relatief eenvoudig is, kan de behandeling van
de zaken bij de kantonrechter in een veel complexer en
principiëler kader worden geplaatst. Het is aannemelijk dat
namens of door de verdachten ter zitting een discussie op gang zal
worden gebracht over onder meer de belangen van (al dan niet
radicale) onderwijsvernieuwing en de beperkingen van het reguliere
onderwijs, over het belang van particuliere scholen en de al dan
niet wenselijkheid van overheidstoezicht op scholen, over het
belang van het individuele kind en de vrijheid van onderwijs.

bron:OM