Op woensdag 20 april om 15.00 uur opent wethouder Ruud Hoogland
(Welzijn, Jeugdbeleid en Onderwijs) het eerste kantoor in
Amsterdam-Noord van het project School's cool. De opening vindt plaats
aan het Hagendoornplein 1. School 's cool is een initiatief van
Stichting Welzijn Westerpark wat zich steeds verder uitbreidt over de
stad. Bij School's cool werken vrijwilligers als mentor mee om
brugklassers te begeleiden bij de overgang van de basis- naar de
middelbare school. "

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor
iedereen een mijlpaal. Jonge Amsterdammers kunnen vast en zeker hulp
gebruiken bij het vinden van hun plekje in de maatschappij. Ik vind het
belangrijk dat we in Amsterdam-Noord ons deel daaraan bijdragen", aldus
Ruud Hoogland.

Als je van de basisschool naar de middelbare
school gaat, verandert er veel. Er is geen vaste meester of juf meer
die heel veel over je weet, de lessen zijn anders en je krijgt er een
heleboel nieuwe klasgenoten bij. Er wordt meer zelfstandigheid van je
verwacht. Niet elk kind weet daar goed mee om te gaan, sommigen lopen
in dit roerige brugklasjaar het risico te blijven zitten of onnodig van
school te gaan. Bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende sociale vaardigheden
hebben, hyperactief zijn of uit een minder geïntegreerd gezin komen.

Als
de leraar in groep 8, de ouders of een hulpverlener in het gezin het
gevoel heeft dat een leerling wat extra steun kan gebruiken bij de
overstap naar het voortgezet onderwijs, kan hij het kind in overleg met
de ouders aanmelden voor School 's cool. De brugklasser krijgt dan een
mentor toegewezen die hem of haar ruim een jaar begeleidt. De mentor
komt elke week thuis op bezoek; hij of zij ziet erop toe dat het kind
zijn huiswerk doet, praat met ouders en de klassenleraar en helpt bij
het zoeken naar vrijetijdsbesteding.

School 's cool Noord wordt
voor het tweede jaar in Amsterdam-Noord gesubsidieerd door het
stadsdeel en heeft sinds kort een eigen kantoor aan het
Hagendoornplein. Volwassenen die zich een jaar tot maximaal anderhalf
jaar willen inzetten voor de toekomst van een 12-jarig Amsterdammertje
kunnen zich aanmelden als mentor. Ze krijgen een korte interne
instructie, intervisiebijeenkomsten en een kleine
vrijwilligersvergoeding.

bron:Stadsdeelcentrum Amsterdam-Noord