Vanaf maandag 13 augustus en de weken die
daarop volgen start het schoolseizoen in Nederland. Een spannende,
maar ook een levensgevaarlijke periode voor veel scholieren, zo
blijkt uit de cijfers over de afgelopen 20 jaar. Het aantal
verkeersdoden en -gewonden onder scholieren (basisonderwijs en
voortgezet onderwijs) neemt namelijk in de septembermaand
schrikbarend toe. Met de landelijke actie 'De scholen zijn weer
begonnen' roept Veilig Verkeer Nederland automobilisten op de
komende maanden extra alert te zijn, met als doel het aantal
verkeersdoden en -gewonden onder jongeren terug te dringen.

Na de zomervakantie moet iedereen weer
wennen aan het drukke verkeer. Kinderen zijn nog vol van de
vakantie en het begin van een nieuw schooljaar. In deze periode zit
een ongeluk in een klein hoekje; niet alleen basisschoolkinderen,
ook scholieren van het voortgezet onderwijs zijn een risicogroep.
Zij leggen langere en soms onveiligere routes af zonder toezicht
van hun ouders. De ongevallencijfers over de jaren 1987 - 2006
laten bij deze groep een enorm verschil zien tussen de maanden
augustus en september.

Ongevallen

- Het aantal 12- tot 14-jarigen dat in
augustus zwaargewond is geraakt als gevolg van een verkeersongeval,
is in augustus 494, maar in september is dit aantal maar liefst
905;

- Het aantal 12- tot 14-jarigen dat is
verongelukt met de fiets, is in augustus 21, maar in september is
dit bijna verdubbeld tot 40;

- Het aantal 12- tot 17-jarigen dat in
augustus zwaargewond is geraakt als gevolg van een verkeersongeval,
is in augustus 2.582, maar in september is dit aantal maar liefst
3.549;

- Het aantal 12- tot 17-jarigen dat is
verongelukt met de fiets, is in augustus 39, maar in september is
dit opgelopen tot 62.

12 miljard euro per jaar

Veilig Verkeer Nederland(VVN) is een
maatschappelijke organisatie met burgers als natuurlijke achterban.
Voor veel mensen is verkeersonveiligheid een dagelijkse zorg. Hun
zorg is ook de zorg van Veilig Verkeer Nederland. Veilig Verkeer
Nederland doet wat aan die bezorgdheid door vraaggericht en samen
met mensen oplossingen te realiseren voor meer veiligheid. Veilig
Verkeer Nederland wil haar doelen bereiken door
beleidsbeïnvloeding, onderzoek, voorlichting, educatie,
communicatie en acties. Verkeersonveiligheid kost ons land maar
liefst 12 miljard euro per jaar.

bron:VVN