Bodegraven - De druk om te voldoen aan het schoonheidsideaal is de
laatste jaren steeds groter geworden. Vrouwen anno 2005 geloven dat ze
er beter uit moeten zien dan de generatie van hun moeder. Dat blijkt
uit een wereldwijd onderzoek van het beautymerk Dove - in samenwerking
met Harvard University - onder 3.200 vrouwen over schoonheid. Het
onderzoek toont aan dat vrouwen het huidige schoonheidsideaal te
eenzijdig vinden. Zeventig procent van de ondervraagde vrouwen vindt
dat het onrealistische schoonheidsbeeld dat wordt neergezet in de media
en reclame niet haalbaar is voor de 'gewone' vrouw.  

 
De Nederlandse vrouw is ervan overtuigd dat de maatschappij van vrouwen
verwacht dat ze voortdurend aan hun uiterlijk werken. De afgelopen
jaren is de mogelijkheid om iets te veranderen aan het uiterlijk sterk
toegenomen en deze mogelijkheid wordt door vrouwen ook meer en meer
benut. Zo zegt bijvoorbeeld 1 op de 5 Nederlandse vrouwen al dat ze een
cosmetische ingreep overweegt. Hierin is Nederland nog relatief
nuchter. Zeker in vergelijking met Brazilië, waar maar liefst 54% van
de vrouwen een ingreep overweegt.  
 
Media maken onrealistisch schoonheidsideaal  
De schoonheidsdruk die vrouwen voelen wordt versterkt door het
eenzijdige schoonheidsbeeld in de media. Het overgrote deel van de
Nederlandse vrouwen is van mening dat op tv en in de tijdschriften
alleen de aantrekkelijkste vrouwen getoond worden. Vrouwen zijn het met
dit beeld niet eens. Zo zegt 75% dat ze zou willen dat er een
gevarieerder beeld wordt gegeven van schoonheid in de media. Opvallend
is dat de jongere generatie (vrouwen tot 30 jaar) hier uitgesprokener
over is dan oudere vrouwen. In het algemeen zijn vrouwen van mening dat
fysieke kenmerken niet bepalen of iemand mooi is, maar dat het vooral
gaat om de persoonlijkheid.   
   
Tijd voor echte schoonheid.nl  
De grote vraag die rijst naar aanleiding van het onderzoek is: 'Wordt
het geen tijd voor echte schoonheid?' Met deze vraag in het achterhoofd
doet het beautymerk Dove een beroep op de huidige maatschappij om de
kijk op schoonheid te verbreden, zodat iedereen vanuit een positief
zelfbeeld met schoonheid bezig kan zijn en zo het beste uit zichzelf
kan halen.

Bron: LEVER FABERGE

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular