Zutphen 12-11-2004 - De politie verdenkt een 48-jarige vrouw uit
Zutphen van het feit, dat zij op vier werkadressen sieraden van de
bewoners heeft gestolen. De vrouw is maandag voor deze feiten
aangehouden en heeft een verklaring afgelegd. De sieraden blijken aan
een juwelier te zijn verkocht, à©à©n ring kon worden veilig gesteld.

De vrouw wordt ervan verdacht bij werkadressen in onder andere Zutphen
en Voorst tijdens haar schoonmaakwerkzaamheden sieraden te hebben
gestolen. De benadeelden deden aangifte en toen bij à©à©n diefstal het
vermoeden ontstond dat de Zutphense het feit had gepleegd werd zij in
overleg met de officier van justitie buiten heterdaad
aangehouden.

De vrouw legde een verklaring af en gaf aan, dat de sieraden aan een
juwelier waren verkocht. Eà©n ring werd veilig gesteld en wordt aan de
benadeelde teruggegeven.

Na verhoor is de vrouw op last van de officier van justitie heengezonden. Er wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Noord- en Oost Gelderland