De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) hecht een groot belang aan een algemeen verbindend verklaarde CAO voor de branche. Zij stelt dat in reactie op de onlangs verschenen jaarrapportage van de Raad voor de Arbeidsverhoudingen in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche, waarin verslag wordt gedaan over de naleving van de CAO in de branche.

Van de onderzochte bedrijven, blijkt 87% de CAO correct na te leven en worden de juiste lonen uitbetaald. OSB ziet dat als een positief signaal, zeker met het oog op de complexiteit van de CAO-tekst. Toch zou OSB dit percentage liefst nog verder zien stijgen. De algemeen verbindend verklaring van de CAO, waardoor alle bedrijven in de branche zich aan de CAO dienen te houden, is wat OSB betreft het instrument om dit doel te bereiken. Bij OSB zijn 650 bedrijven aangesloten, die 80% van de marktomzet vertegenwoordigen en die zich hebben verplicht om de CAO-afspraken na te leven. In de branche opereren echter duizenden kleinere bedrijven, die niet bij OSB zijn aangesloten en hun arbeidsvoorwaarden bij het ontbreken van de AVV in principe op het wettelijke minimum kunnen baseren. Daardoor ontstaat ongelijkheid in arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de branche, waar OSB absoluut geen voorstander van is. Juist door de AVV moeten ook de niet bij deze werkgeversorganisatie aangesloten bedrijven zich houden aan de CAO-bepalingen. 
 
OSB maakt zich zorgen over recente signalen vanuit VNO-NCW, dat deze koepelorganisatie waarbij OSB aangesloten is, de AVV uit de tijd vindt. Zonder AVV wordt de klok in de beleving van OSB vele jaren teruggezet en zijn werknemers niet meer zeker van een acceptabel niveau van arbeidsvoorwaarden. OSB vertrouwt erop dat VNO-NCW wat dit punt betreft tot een ander inzicht komt.  
 
bron:OSB