De burgemeester van Leeuwarden heeft op grond van de APV gelast dat Café Cambuur en Snackbar Cambuur worden gesloten tijdens de eerstvolgende drie thuiswedstrijden van BVO Cambuur, ingaande op 29 september 2006. Volgens de burgemeester is dit besluit nodig in het belang van de openbare orde. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft hij verwezen naar de incidenten die hebben plaatsgevonden op 25 augustus en 15 september jl.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de burgemeester niet aannemelijk gemaakt dat de verstoring van de openbare orde kan worden toegerekend aan de exploitatie van deze horecabedrijven. Het sluitingsbevel kan daarom geen stand houden en om die reden is het besluit geschorst.

Bron: Rechtbank Leeuwarden