Het Functioneel Parket heeft woensdag in
de raadkamer van de rechtbank te Arnhem uitgesproken zich niet
langer te verzetten tegen de schorsing van de voorlopige hechtenis
van verdachte Deuss in het onderzoek naar de FCIB bank.

Aan de belangen die bestaan bij
voortduring van de voorlopige hechtenis kan ook op andere wijze
tegemoet worden gekomen. Om die reden zijn stringente
schorsingsvoorwaarden voorgesteld. De rechtbank te Arnhem heeft
daarop de voorlopige hechtenis verlengd en de schorsing bevolen in
grote lijn op grond van de door het FP voorgestelde
voorwaarden.

Deuss blijft vanzelfsprekend verdachte in
deze zaak. Het onderzoek is omvangrijk maar verloopt
voorspoedig.

bron:OM