Het in Zoutkamp gelegen grondstation voor
satellietinterceptie wordt naar verwachting met ingang van 1
januari 2008 buiten gebruik gesteld. De sluiting hangt samen met de
bouw van een nieuw station in Burum. Dit station is vanaf eind 2006
gefaseerd in gebruik genomen.

In de loop van 2007 gaat een deel van de
capaciteit van de locatie Zoutkamp (ook wel “radiostation
Zoutkamp genoemd”) over naar Burum. Na het afbreken van de
afgeschreven antennes wordt het terrein voor verkoop aan de Dienst
der Domeinen overgedragen.

Het grondstation van de Nationale Signals
intelligence Organisatie (NSO) in Burum voert satellietinterceptie
uit voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en
de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

bron:MinDef