Onder luid gejuich van 7.000 Scientologen en gasten en onder begeleiding van een groot orkest werd afgelopen zaterdag 10 juli het nieuwe gebouw van Scientology Mexico in gebruik genomen. Wereldwijd is dit de vijfde nieuwe kerk in 2010 en er staan nog 7 officiële openingen gepland voor de rest van 2010. Ook in Nederland is de Scientology Kerk op zoek naar een grotere locatie.

De ceremonie werd geleid door kerkelijk leider David Miscavige. Andere prominente sprekers waren Dr. Jesus Corona Osornio, doctor in de Religieuze Filosofie, rechter Ricardo Guznman Wolffer, Laura Chapa, Hoofd Adviseur voor Speciaal Onderwijs voor de Minister van Onderwijs van Mexico en een vertegenwoordiger van de stad, Alejandro Roja Dias Duran.

Dr. Osornio legde uit hoe hij Scientology ziet: à¢â‚¬Å“Deze nieuwe Scientology organisatie is een goede weergave van de multiculturele samenleving in Mexico vandaag de dag. De heer Hubbard had een hele nieuwe en revolutionaire benaderingswijze met betrekking tot spiritualiteit. Als een technicus gebruikte hij zeer precieze technologische hulpmiddelen om spirituele fenomenen te verklaren. Het resultaat is een samensmelting tussen wetenschap en religie. En daarmee redde hij de religie. Spiritualiteit leeft weer in de 21e eeuw en dat in beschouwing nemende heeft de heer Hubbard historisch gezien een van de grootste bijdragen aan de mensheid gegeven.à¢â‚¬

Na het officiële gedeelte stroomde het publiek naar binnen om een kijkje te nemen in de nieuwe kerk.

Het gebouw dat geopend werd, heeft eerst een groot renovatieproject ondergaan, zodat het nu alle aspecten van de Scientology religie kan vertegenwoordigen, waaronder een groot informatiecentrum met panelen die uitleggen wat de geloofsovertuigingen van Scientology zijn en een volledig overzicht geven van alle activiteiten van Scientology in de maatschappij, waaronder de programma‘˜s tegen drugsverslaving, ongeletterdheid en criminaliteit.

Scientology aanhangers begonnen hun activiteiten in Mexico halverwege de jaren zestig en vormden de eerste Scientology associatie in 1977. Mexico stad herbergt nu de grootste concentratie Scientologen in Latijns Amerika.

Als onderdeel van een groot expansieproject zijn er in de afgelopen drie jaar veel nieuwe Scientology Kerken geopend in grote steden over de hele wereld, zo opende op 23 januari in Brussel een nieuwe kerk, op 30 januari in Quebec, 6 februari in Las Vegas en 24 april in Los Angeles. Eerder werden er al kerken geopend in Madrid, Berlijn, Zweden, Rome, Zuid Afrika, vlakbij Times Square in New York en in vele andere steden in Amerika.