De rechter heeft de Staat opgedragen de
opnieuw door Sdu aangepaste New Vote-stemmachine te testen op
straling. Ongeacht de uitkomst van deze nieuwe meting handhaaft
minister Nicolaï zijn besluit dat de New Vote-machines van de
Sdu niet mogen worden gebruikt bij de Provinciale Statenverkiezing
op 7 maart.

Eerder al werden vier New-Vote-machines
met verschillende aanpassingen getest. Deze bleken een te hoge
straling te hebben. Om een ordentelijk verloop van de verkiezingen
te kunnen waarborgen en gemeenten voldoende voorbereidingstijd te
geven, besloot Nicolaï daarop de schorsing van de Sdu-machines
te handhaven.

bron:BZK