De SER gaat per 1 juni het secretariaat
voeren van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen
(CKA). Dit vloeit voort uit afspraken tussen de SER en het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat tot nu toe
verantwoordelijk was voor het secretariaat.

De CKA is een onafhankelijk college dat in
2001 is ingesteld in het kader van de Wet medische keuringen. Deze
wet geeft regels ter bescherming en versterking van de
rechtspositie van hen die een medische keuring moeten ondergaan in
het kader van onder meer een aanstellingskeuring. Secretaris van de
CKA is mr. E.V. Knopper

bron:SER