De Sector Stads- en Streekvervoer is aangesloten op het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb). Dit systeem waarschuwt overheidsdiensten en bedrijfsleven bij toenemende dreiging, zodat beide snel maatregelen kunnen treffen. In totaal zijn nu acht sectoren aangesloten op het systeem: De haven en petrochemische industrie in Rotterdam, Schiphol, de spoor-, drinkwater-, elektriciteit-, gas- en nucleaire sector en de Sector Stads- en Streekvervoer. In samenwerking met de NCTb zal de Sector Stads- en Streekvervoer, evenals de sectoren die al aangesloten zijn, oefeningen houden om de werking van het ATb binnen de sector te optimaliseren.

De Sector Stads- en Streekvervoer wordt binnen het Alerteringssysteem vertegenwoordigd door RET (Rotterdam), HTM (Den Haag), GVB (Amsterdam), GVU (Utrecht), Arriva, Connex Transport Nederland, Connexxion, het ministerie van Verkeer & Waterstaat en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de werkgeversorganisatie van beroepsgoederen en personenvervoer. De vertegenwoordigers van de sectoren zorgen bij een geconstateerde dreiging voor alertering van de gehele sector. In het geval van de stads- en streekvervoersector zal 9292 (REISinformatiegroep) daarin een belangrijke communicatiefunctie vervullen.

Het Alerteringssysteem kent vier niveaus van oplopende dreiging: het basisniveau, lichte dreiging, matige dreiging en hoge dreiging. De sector Stads- en Streekvervoer bevindt zich bij aansluiting op het alerteringssysteem in het basisniveau. Dat betekent dat de beveiligingsmaatregelen die op dit moment tot de dagelijkse praktijk behoren, uitgaan van een normale situatie, waarin geen sprake is van een bijzondere dreiging.

Of een sector wordt aangesloten, hangt af van de mate waarin deze van vitaal belang is in financieel-economische zin, en of de sector een aantrekkelijk doelwit lijkt voor terroristen. Daarbij speelt een rol de vraag of er mogelijkheden zijn om met eenvoudige middelen grote aantallen menselijke slachtoffers te maken. Ook is bezien of er doelen in het spel zijn met een belangrijke symbolische betekenis voor onze westerse samenleving.

Op grond van deze overwegingen is het voornemen om in 2007 14 sectoren te hebben aangesloten, waaronder het geconcentreerde personenvervoer over binnenwateren, de oliesector, de financiële sector, de sector openbaar bestuur, de chemische sector en de zogenaamde grootschalige publieksintensieve plaatsen (bijvoorbeeld de evenementenindustrie, stadions en grote horecalocaties).
bron:MinJus