(Persbericht) PERSBERICHT

Tiel, 21 februari 2011
Secunda kring-loopt goed
Mà©er goederen en mà©à©r klanten voor kringloopwinkel

Tiel. Kringloopwinkel Secunda heeft een uitstekend jaar achter de rug. Ruim 746 ton goederen werd verwerkt, een stijging van meer dan 20% ten opzichte van het jaar 2009. Doordat overtollige goederen via Secunda een nieuwe eigenaar vinden, leverde dit in 2010 een Co2 besparing op van 820 ton.

Ondanks of juist dankzij de economisch mindere tijden blijft het regionale kringloopbedrijf groeien. Secunda is een populaire bestemming om overtollige goederen in te leveren. Gelukkig maar, want zonder deze spullen geen kringloopwinkel. De winkel trekt steeds meer bezoekers die voor weinig geld toch iets leuks of aparts zoeken, want ook de klantenaantallen stegen gemiddeld met 10%. Directeur Marc van den Broecke is erg tevreden over de resultaten van Secunda: à¢â‚¬Å“in alle opzichten is 2010 een fantastisch jaar geweest. Er staat nu een mooi kringloopbedrijf dat voor klanten goedkoop en leuk is, voor medewerkers motiverend, en goed is voor ons klimaat - wat wil je nog meer?à¢â‚¬

Kringloopgoederen
Door Kringloopwinkel Secunda werd in 2010 ruim 746.000 kg aan goederen ingenomen en verwerkt. Van deze hoeveelheid goederen ging 70% via de winkel naar een nieuwe eigenaar en 25% daarvan werd tot nieuwe grondstoffen gerecycelt. De overige 5% was niet geschikt voor hergebruik en ging als restafval naar de verbrandingsoven.

Minder Co2 uitstoot
Met kringloop wordt de uitstoot van Co2 vermeden. Het produceren , transporteren en afdanken van goederen kost veel energie en grondstoffen. Bij al deze handelingen komt Co2 vrij waardoor de aarde opwarmt. Het opnieuw gebruiken van een artikel heeft als grote voordeel dat het dus niet nieuw geproduceerd hoeft te worden. Door kringloop wordt de levensduur van een artikel gemiddeld met de helft verlengd. Zo bespaart hergebruik direct Co2 uitstoot. Bij Secunda is vorig jaar 820 ton aan Co2 uitstoot bespaard. Dit is dezelfde hoeveelheid Co2 die vrij komt bij het verwarmen van 335 woningen gedurende à©à©n jaar.

Ook sociaal in de lift.
Met de groei van de goederen, groeit ook het aantal werkplekken mee. Werkten er in 2009 gemiddeld 39 medewerkers in het kringloopbedrijf, in 2010 waren dat er 48. Naast een team van vaste krachten is er een grote groep die tijdelijk onderdak vindt bij Secunda. à¢â‚¬Å“Dat is ook de opzetà¢â‚¬ licht Marc van den Broecke toe: à¢â‚¬Secunda is ook een plek voor mensen die door omstandigheden net even wat moeilijker een baan te vinden. Secunda biedt een werkplek en begeleiding aan, zodat iemand weer in een werkritme komt en ervaring opdoet.à¢â‚¬

Toekomst
Secunda is nog lang niet uitgegroeid, maar de huidige locatie aan de Spoorstraat is voor de lange termijn te krap. à¢â‚¬Å“Een luxe probleem misschien, maar ons doel is zoveel mogelijk het hergebruik van goederen bevorderen,à¢â‚¬ aldus Van den Broecke, à¢â‚¬Å“We hopen binnen enkele jaren een geschikte plek te hebben waar we aan de groeiende vraag en aanbod kunnen voldoenà¢â‚¬.

==========EINDE=PERSBERICHT====================================
Noot aan de redactie:

Download milieurapportage:
http://www.secunda.nl/Secunda_milieu_rapportage_2010.pdf

Foto Secunda:
http://i966.photobucket.com/albums/ae149/SecundaTiel/DSC_0089.jpg

Voor meer informatie over deze tekst kunt u contact opnemen met Kringloopwinkel Secunda:

Marc van den Broecke directeur, Tel: 0344 62 63 66,
[email protected] www.secunda.nl