De gezondheidszorg staat voor de vraag hoe efficiënte zorg kan worden gecombineerd met menselijke zorg. Wat te doen met vergrijzing, de stijgende zorgvraag en een dreigend personeelstekort zijn vragen die praktisch ingevuld moeten worden zonder afbreuk te doen aan werkplezier en aan klantservice.

18 juni a.s. wordt er een Seminar à¢â‚¬Å“Lean in de Zorgà¢â‚¬ georganiseerd in Deventer door de firma‘˜s REOSS, ExpeQt en Eduper met medewerking van o.a. het St. Elizabeth ziekenhuis in Tilburg en in zal er ingegaan worden op deze behoefte.

Het gedachtegoed van Lean krijgt ook in de zorg meer voet aan de grond. De kern van Lean Zorg is het zo efficiënt mogelijk inrichten van zorgprocessen vanuit de gedefinieerde patiëntenwaarde. Dat betekent dat alleen die processtappen worden uitgevoerd die voor de patiënt toegevoegde waarde hebben. De productiviteit van zorgprocessen kan zo aanzienlijk worden verbeterd.

Lean Zorg draagt daardoor bij aan het verminderen van het personeelstekort, het opvangen van de stijgende zorgvraag en het leveren van klantwaarde aan de patiënt.

Carl de Ruiter, partner van REOSS; à¢â‚¬Å“ In de Verenigde Staten is à¢â‚¬Å“Lean Healthcareà¢â‚¬ oftewel Lean Zorg als sinds een aantal jaar sterk in opkomst. Wij willen graag via dit seminar zorginstellingen de mogelijkheid geven om van mensen uit de praktijk te horen wat de toegevoegde waarde van de Lean principes kunnen zijn voor zorginstellingen en hoe duurzame organisatieontwikkeling en procesverbetering ondersteund kunnen worden.

Voor meer informatie kijkt u op: www.leanzorg.nl