Bij ieder schadevoorval zijn er tal van vragen, zoals: Wat was de oorzaak? Wie was de dader? Heeft de preventie gewerkt? En, niet op de laatste plaats: Kan de schade nog worden beperkt?Systematisch schadeonderzoek geeft de antwoorden op veel van deze vragen. Dat kan leiden tot minder schade. En het levert leerzame informatie over de rol van preventie.
CED Preventie organiseert het seminar: Lessen uit schadeonderzoek waarin deze thema’s worden uitgewerkt en toegelicht door twee ervaren schadeonderzoekers. Na een inleiding over het verloop van schadeonderzoek en de samenhang tussen tactisch en technisch onderzoek, gaat het met name over de manier waarop de onderzoekers hun werk doen. In het kader van een correcte schade-afhandeling gaat het daarbij om een snelle signalering van regresmogelijkheden, opzet of frauduleuze claims. Technisch sporenonderzoek draagt bij aan het reconstrueren van de toedracht en de bewijsvoering. Voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe het verloop kan zijn en welke besparingen werden bereikt. De toelichting op het werk van de schadeonderzoeker is van belang voor allen die betrokken zijn bij de 'voor- en achterkant' van schadeverzekeringen. Dit zijn niet alleen schadebehandelaars, maar ook acceptanten, risicodeskundigen en account managers. Het Seminar zal plaats vinden op 19 juni 2007 te Utrecht en duurt van 15.30 tot 19.00 uur. In het programma is ruimte voor vragen en discussie. Nadere informatie is te vinden op: www.ced-preventie.nl.Daar is ook het aanmeldingsformulier te vinden. De kosten van deelname bedragen € 235,- excl. BTW.

bron:CED preventie