(Persbericht) Heerlen 5 arpril 2011 Cadac Organice BNL organiseert op donderdag 28 april 2011 een seminar over het bewaken van de kwaliteit van CAD tekeningen met Gatekeeper. Gastspreker tijdens het seminar is Dunea, die Gatekeeper inzet in de samenwerking met haar partners.

Cadac Organice Gatekeeper helpt bedrijven ontwerpstandaarden te definiëren om de kwaliteit van CAD tekeningen te bewaken. Opdrachtgevers kunnen ontwerpstandaarden definiëren en distribueren naar interne CAD tekenaars en externe ontwerppartners. Zij kunnen deze standaarden vervolgens toepassen op hun tekenwerk en hun tekeningen controleren alvorens deze aan te leveren. Ook de opdrachtgevers kunnen de aangeleverde tekeningen bij binnenkomst controleren. Cadac Organice Gatekeeper levert substantiële besparingen in tijd en inspanning in het ontwerpproces en bij de controle van tekeningen en voorkomt fouten ten gevolge van misverstanden en foutieve interpretatie.

Op donderdag 28 april 2011 organiseert Cadac Organice een seminar waarin zij Gatekeeper zal presenteren en demonstreren. Gastspreker tijdens het seminar is Dunea Duin & Water, die Gatekeeper inzet in de samenwerking met haar partners. Dunea zal presenteren hoe zij Gatekeeper in haar ontwerpproces inzet en hoe Gatekeeper voor haar leidt tot besparingen en tot betere samenwerking met haar partners.

Het seminar vindt plaats op donderdag 28 april 2011 van 13.30 tot 16.30 uur op het Cadac kantoor aan de Kingsfordweg 151 te Amsterdam.

Ga naar www.organice.com/nl/events voor meer informatie en om u in te schrijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Guus Weitzel
International Marketing Manager
+31 45 400 1010
[email protected]

Over Cadac Organice
Cadac Organice is een software suite voor engineering documentbeheer en documentcontrole, en is volledig gebaseerd op Microsoft SharePoint. Cadac Organice helpt project georiënteerde bedrijven hun (project) documenten te beheren en hun documentdistributie en -verzending te beheersen. Cadac Organice is makkelijk in het gebruik en wordt ogenblikkelijk geaccepteerd door alle gebruikers. Cadac Organice brengt verbetering aan in het bedrijfsproces en draagt direct bij aan het bedrijfsresultaat van projectgeoriënteerde bedrijven. Voor meer informatie kijk op http://www.organice.com.