Vanaf 18 februari 2009 zijn tien seminars gehouden in de Momentum Expo over het thema ´De 4 verschuivingen´. Hiermee doelt de duurzame projectontwikkelaar United Momentum Group (UMGroup) op de ingrijpende verschuivingen in organisaties, markten, producten en geldstromen die zich in de huidige economie voltrekken. Tijdens deze seminars heeft UMGroup haar visie op deze veranderingen uiteengezet. Daarnaast is inzicht gegeven in de manier waarop UMGroup anticipeert en profiteert van genoemde verschuivingen, de huidige stand van zaken binnen UMGroup en de toekomstplannen.

Betrokkenheid
Meer dan de helft van de ruim 400 relaties van UMGroup was aanwezig bij de bijeenkomsten. Van maar liefst 113 relaties is schriftelijke feedback ontvangen waaruit naar voren kwam dat zij (zeer) tevreden zijn over de UMGroup. Sterker nog: er werd geen enkele ontevreden relatie bespeurd. Wij zijn erg verheugd over deze overweldigend positieve respons en dankbaar voor de gedane aanbevelingen. Hierbij dankt UMGroup alle aanwezigen hartelijk voor hun komst naar de Momentum Expo en voor de gegeven feedback. Martijn van Rheenen, directielid bij UMGroup: à¢â‚¬à…“Wij constateren grote betrokkenheid van onze relaties bij UMGroup. Het motiveert ons om elke dag net dat beetje meer te geven.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Afzender van dit bericht is UMGroup. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: United Momentum Group, Wendy Narraina: 020-5600800.

OVER UMGROUP
United Momentum Group is internationaal actief in de ontwikkeling van vastgoedprojecten die economisch, sociaal en ecologisch renderen.

Net als in alle voorgaande jaren, behaalden alle relaties in 2008 positieve rendementen op de investeringen bij UMGroup. Voor obligatiehouders gaat het om minimaal 8,4 % op jaarbasis, de best verdienende directe investeerder in vastgoed behaalde 47 % in een periode van vijf maanden.

Meer informatie over UMGroup kunt u vinden op www.umgroup.nl.