Pilz organiseert op 1 april a.s. (Velp) in samenwerking met Proca-Voedingsindustrie een seminar (+kookworkshop) over machineveiligheid.

Fabrikanten en eindgebruikers in de voedingsmiddelen-industrie hebben te maken met een doolhof van regels en eisen waaraan zij geacht worden te voldoen. Niet alleen de eisen op het gebied van voedselveiligheid zijn hoog maar ook de eisen die worden gesteld aan de veiligheid voor de operator aan de machine tellen zwaar. De vele regels maken het vinden van oplossingen lastig. Daar komt nog bij de diverse regelgeving (voedselveiligheid en machineveiligheid) soms tot tegenstrijdige oplossingen leidt. Dit vergt een grote inspanning om tot en werkbaar en veilig resultaat te komen.

Pilz laat u in deze lezing zien hoe u om kunt gaan met deze moeilijke situatie. Door haar ervaring binnen de voedingsmiddelenbranche praktische kennis opgedaan om een vertaalslag te kunnen maken van theorie naar praktijk. Het zwaartepunt ligt hierbij op het oplossen van machineveiligheidsvraagstukken, niet op de hygiëne-eisen.

www.pilz.nl