Het wetsvoorstel toezeggingen aan getuigen in strafzaken, ook wel genaamd deals met criminelen, is door de Eerste Kamer aanvaard. De regeling maakt het mogelijk dat het openbaar ministerie toezegt strafvermindering te bevorderen van ten hoogste de helft van de straf die de officier van justitie van plan is te eisen. Dit gebeurt als een verdachte bereid is om een belastende getuigeverklaring af te leggen in een strafzaak tegen een andere verdachte.  De rechter-commissaris toetst de afspraak in het vooronderzoek, voordat 'de deal' gesloten wordt. De officier van justitie meldt de rechter-commissaris alle relevante gegevens voor de beoordeling van de afspraak.  

Daarnaast bevat het wetsvoorstel de bepaling dat een eenmaal toegezegde verklaring niet zonder gevolgen kan worden ingetrokken. Degene die met opzet geen verklaring aflegt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. Het wetsvoorstel is in lijn met de conclusie van de Commissie Van Traa dat een wettelijke regeling voor afspraken met criminelen noodzakelijk is. Later heeft een motie van het Kamerlid Kalsbeek ertoe geleid dat voorafgaande toetsing van de rechter in het wetsvoorstel werd opgenomen.  
Aan het College van procureurs-generaal zal worden verzocht om een voorstel te doen voor een aanwijzing omtrent de toepassing van de nieuwe wettelijke regeling in de praktijk. 

bron:MinJus