Er wordt veel over gespeculeerd; hebben senioren het nu beter of slechter ten opzichte van 20 jaar geleden? Er moet steeds meer worden ´ingeleverd´ en er wordt vanuit de overheid minder geld gereserveerd voor ouderenzorg. Toch blijkt uit de cijfers dat in vergelijking tot 20 jaar geleden ouderen er wel degelijk op vooruit zijn gegaan. De stijging van het vermogen van de 65-plussers is voornamelijk te verklaren door het eigenwoningbezit.

 

Hulpmiddelen eenvoudig online verkrijgbaar

Meer ouderen bezitten een eigen woning en hier wordt in de markt op ingesprongen. Hulpmiddelen voor ouderen zijn eenvoudig online te verkrijgen en worden tot in huis bezorgd.

Van hoortoestel batterijen tot rollators en van reuma handschoenen tot een seniorentelefoon, alles is te vinden in de online zorgwinkel. Het hoeft ouderen nergens meer aan te ontbreken in hun eigen woning.

 

Extra hulp en mantelzorgers blijven hard nodig

Toch redden veel ouderen die langer thuis wonen, het vaak niet alleen doordat de ouderenzorg in Nederland zo complex is geworden. Het inzetten van hulp en mantelzorgers is vaak onmogelijk door te weinig aanbod en te veel vraag.

 

Bron: http://www.mijncomfortwinkel.nl/nieuws-blog/senioren/