(Persbericht) In een tijd van toenemende bureaucratie in de zorg heeft de Achterhoekse zorgorganisatie Sensire de afgelopen jaren het roer omgegooid. De organisatie is teruggegaan naar haar essentie: persoonlijk contact tussen klant en medewerker. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor nieuwe ICT-systemen. Sensire heeft de oude, hiërarchische systemen vervangen door systemen waarmee medewerkers elkaar, hun planning en de klantgegevens snel kunnen raadplegen. En dat werkt.

Met de organisatievernieuwing van Sensire zijn managementlagen verdwenen en hebben de wijkteams de volledige verantwoordelijkheid voor de zorg gekregen. De medewerkers bepalen zelf, in overleg met de klant, hoe zij de dag indelen. Een goed ondersteunend ICT-systeem is daarbij onontbeerlijk. Hiervoor heeft Sensire de hulp ingeschakeld van Nedap healthcare en consultancy bureau Quattri, die zorgaanbieders ondersteuning bieden om technologische oplossingen in de wijkzorg te implementeren.

De medewerkers van Sensire werken tegenwoordig met speciale telefoons, waarmee ze klantgegevens kunnen bekijken en de planning en urenregistratie kunnen volgen. à¢â‚¬Å“Dat scheelt veel tijd, waardoor er meer ruimte ontstaat voor het contact met de klantà¢â‚¬, vertelt Margret van Gessel, wijkverpleegkundige bij Sensire. In de laatste, afrondende fase van haar organisatievernieuwing heeft Sensire nu ook de gehele administratie van de teams aan het centrale computersysteem gekoppeld. Er is nu dus à©à©n systeem voor de hele organisatie. Dat betekent: meer gebruiksgemak met minder overhead.

Met de nieuwe ICT-systemen heeft Sensire een belangrijke doelstelling van de organisatievernieuwing behaald. De bureaucratie is sterk verminderd en de medewerkers houden meer tijd over voor de klant. Een à¢â‚¬Å“hele zorg minderà¢â‚¬ voor Sensire en à¢â‚¬Å“veel zorg meerà¢â‚¬ voor de 55.000 klanten van Sensire, beaamt Maarten van Rixtel, bestuurder van Sensire.

Voor meer informatie:
Sensire, Thea Wassink, manager communicatie, telefoon 0314 35 65 86, e-mail [email protected]
www.sensire.nl, www.nedap-healthcare.com, www.quattri.nl