'Het is ook een kwestie van fatsoen, om Nederlandse en buitenlandse werknemers hetzelfde te behandelen op de kern van arbeidsvoorwaarden. Wij zijn in ieder geval tevreden dat deze norm nu wettelijk wordt vastgelegd en dat werkgevers deze norm nu ook zelf onderschrijven.' Dat zei FNV vice- voorzitter Agnes Jongerius bij de vaststelling van het unanieme SER-advies aan het kabinet over de omstreden Europese dienstenrichtlijn, ook wel Bolkestein-richtlijn genoemd naar de bedenker ervan.

Jongerius betitelde de advisering 'als schieten op een bewegend doel'. Want terwijl werkgevers, werknemers en kroonleden in de SER zich in de afgelopen maanden over de ontwerp-richtlijn bogen, stak overal in Europa een storm van kritiek op.

Kern van die kritiek is dat de dienstenrichtlijn de sluizen openzet voor zeer schadelijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden van werknemers. Ook de FNV roerde zich een nam op 19 maart met 5000 leden deel aan een massale demonstratie in Brussel die 60.000 deelnemers op de been bracht. 

De SER heeft zich nu dus uitgesproken. En tot tevredenheid van de FNV staan er in het advies aan het kabinet allerlei aanbevelingen waarmee Balkenende cs in Brussel de scherpe kantjes van de richtlijn kunnen afvijlen. 

Het  advies van de SER over de dienstenrichtlijn staat weliswaar positief tegenover invoering van een Europese richtlijn die een interne markt voor diensten tot stand brengt. Maar het huidige voorstel van de Europese Commissie schiet echter tekort en moet op een aantal punten verder worden uitgewerkt en verbeterd.

Met het SER-advies in de hand wordt het kabinet opgeroepen om de Wet WAGA te verbreden naar alle sectoren waardoor buitenlanders in Nederland het CAO-loon uitbetaald dienen te krijgen. Daarmee worden zowel buitenlandse als Nederlandse werknemers op dezelfde manier beloond. En wordt het voor werkgevers minder aantrekkelijk om buitenlandse werknemers naar Nederland te halen.

Wel stelde Agens Jongerius vast dat je een en ander op papier wel goed kunt regelen. Maar dat vooral handhaving van de naleving van al die papieren regels van het grootste belang is. Zo worden in de bouw, die wel goede regels kent, met voeten getreden.

De SER adviseert het Kabinet ook om arbeidsovereenkomsten uit te sluiten van het land van oorsprongbeginsel. Daarmee wordt voorkomen dat er tussen lidstatenconcurrentie plaats zal vinden op arbeidsvoorwaarden over de ruggen van werknemers heen.

En voorts pleit de  SER voor een meer heldere definiëring van het zogeheten vestigingsbegrip om zo te voorkomen dat onder het regime van de dienstenrichtlijn Nederlandse postbusondernemingen worden gevestigd in landen met lagere sociale premieafdrachten en lagere belastingtarieven.

In haar toespraak stelde Agnes Jongerius voor om de richtlijn in de SER opnieuw onder loep te nemen als de Commissie en het Europese parlement het ontwerp hebben bijgesteld.       

bron:FNV