In de komende maanden zal de SER op eigen
initiatief advies uitbrengen over de verbetering van de
arbeidsmarktpositie van allochtone jongeren. Het dagelijks bestuur
van de SER heeft ingestemd met een verzoek daartoe van de FNV
(namens FNV Jong).

In dat advies zal aandacht worden besteed
aan de verbetering van de positie van allochtone jongeren in het
onderwijs en op de arbeidsmarkt, en aan het tegengaan van
discriminatie. Mede op basis van goede voorbeelden wordt bekeken
hoe het voor werkgevers aantrekkelijker kan worden om allochtone
jongeren in dienst te nemen en te houden. Ook wordt gezocht naar
manieren om ondernemerschap onder allochtone jongeren te
bevorderen.

Het advies wordt voorbereid door een
subcommissie van de vaste commissie voor arbeidsmarkt- en
onderwijsvraagstukken, onder voorzitterschap van kroonlid Marco
Wilke. De SER verwacht het advies begin 2007 uit te brengen.

bron:SER