De SER heeft op zijn website (www.ser.nl) een dossier geplaatst over het sociaal-economische belang van de Europese Grondwet. Via de button 'EU-Grondwet' krijgt u informatie over: - het belang van Europa voor onze welvaart; - het verschil tussen ja en nee;
- de sociaal-economische pluspunten van de grondwet op een rij.

De SER vindt het belangrijk dat Europa over een goed grondwettelijk verdrag kan beschikken. In 2003, toen de Europese Grondwet geschreven werd, heeft de SER twee adviezen uitgebracht met aanbevelingen voor de inhoud van de Grondwet.

Het dossier op de SER-website bevat verder een informatieve notitie van de Stichting van de Arbeid over dit onderwerp en links naar diverse documenten - onder meer van Europese organisaties - over de betekenis van de Europese Grondwet vanuit een sociaal-economische invalshoek.

bron:SER

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular