De SER heeft een Jongerenpanel ingesteld
dat een rapport gaat uitbrengen over maatschappelijke stages. Het
kabinet wil al het komende schooljaar beginnen met het geleidelijk
invoeren van maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs.
Het Jongerenpanel zal het rapport naar verwachting in de openbare
raadsvergadering van 19 oktober aanbieden aan de SER.

Het Jongerenpanel bestaat uit twaalf
jongeren, in leeftijd variërend van 16 jaar tot in de dertig.
Net als de reguliere SER-commissies is het panel samengesteld uit
drie geledingen:

werkgevers (Jong Management VNO-NCW, Jong
MKB en Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt [NAJK]);

werknemers (FNV Jong en CNV Jongeren)
en

onafhankelijke leden (uit kringen van het
Landelijk Aktie Komitee Scholieren [LAKS], de netwerkorganisatie
Towards a New Start [TANS], de Nationale Jeugdraad en de Nationale
Denktank).

Voorzitter is plaatsvervangend kroonlid
van de SER, Hans Kamps. Het onafhankelijke lid Tamim Chébti
is vice-voorzitter en woordvoerder.

Aanleiding voor het opzetten van het
Jongerenpanel is de wens van de SER om de communicatie en de
samenwerking met jongeren(organisaties) te bevorderen. Ook wil de
SER hiermee aandacht en begrip bevorderen voor het overlegmodel in
de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Het Jongerenpanel is tevens een
podium voor jongeren om tot standpunten te komen over relevante
sociaal-economische onderwerpen.

Het Jongerenpanel Maatschappelijke Stages
is experimenteel van opzet. Het biedt jongerenorganisaties een
gelegenheid zich uit te spreken over maatschappelijke stages, een
onderwerp dat hen zeer aangaat. Het onderwerp is ook voor de SER
relevant en biedt een gelegenheid voor eigen standpuntvorming, aan
de hand van de inzichten van het Jongerenpanel. De verwachting is
dat zo een situatie ontstaat die zowel voor de jongeren als voor de
SER meerwaarde zal hebben. Na afloop zal dit worden nagegaan via
een evaluatie. Afhankelijk van de uitkomst van die evaluatie kan er
in de toekomst voor een ander onderwerp weer een Jongerenpanel
worden ingesteld. Zo wil de SER jongeren blijven betrekken bij de
advisering over sociaal-economisch beleid.

bron:SER