De commissie die in de Sociaal-Economische Raad (SER) het WW-advies
voorbereidt, is er dinsdagavond 29 maart niet in geslaagd om tot een
concept-akkoord te komen.

Het eindbod van de kroonleden ligt nog precies zo op tafel als dat zij
het er vorige week hebben neergelegd", aldus CNV Vice-voorzitter Josine
Westerbeek-Huitink. Op vrijdag 8 april moet blijken of de werkgevers,
vakbonden à©n kroonleden met het bod kunnen instemmen en of er een
unaniem WW-advies aan het kabinet kan worden gepresenteerd.

Ofschoon
het de bedoeling was om dinsdag de laatste knopen door te hakken over
het aanstaande WW-advies, bleek dat tijdens de vergadering niet
mogelijk. "Niet alle partijen waren klaar met het raadplegen van hun
achterban", legt Westerbeek-Huitink uit. Het CNV had het
achterbanberaad wà©l tijdig afgerond. Het Algemeen Bestuur ging in een
extra vergadering dinsdagmiddag onder voorwaarden akkoord met het
eindbod van de kroonleden.

Tijdens de SER-vergadering heeft
onderhandelaar Westerbeek-Huitink dat karakter benadrukt. "Verder zijn
er vooral redactionele wijzigingen in het eindbod besproken. Een aantal
van deze amendementen is doorgevoerd, waaronder à©à©n van ons." Deze ging
erom dat nu het WW-stelsel wordt versoberd, het niet de bedoeling is
dat werknemers meer premie gaan betalen. "Die voorwaarde wilden wij
erin hebben en dat is gelukt", aldus Westerbeek-Huitink. Op
vrijdagochtend 8 april praat de SER verder. Duidelijk is wel, dat er
niet opnieuw zal worden onderhandeld over het eindbod. "De partijen
moeten 'ja' of 'nee' zeggen", aldus de CNV Vice-voorzitter. 

bron:CNV