‘Overleg over soepeler ontslagrecht
mislukt, FNV wijst laatste bod werkgevers af’ zo opende het
Financieele Dagblad (FD) zaterdag. Met daarna de tekst ‘Na
anderhalf jaar onderhandelen zijn werknemers en werkgevers er niet
in geslaagd een akkoord te luiten over herziening van het
ontslagrecht. Breekpunt is de hoogte van de
vergoeding.’CNV-vice voorzitter Rienk van Splunder reageert
kort: “Ik constateer dat nu óók de FNV tot de
conclusie is gekomen dat er sprake is van een onoverbrugbare kloof.
En dat is goed.

Unanimiteit binnen de SER is mooi, maar
niet ten koste van alles. Soms moet je als bonden een streep
trekken en dat is nu gebeurd. Wat me wel dwars zit is de wijze
waarop VNO-NCW en FNV in de afgelopen week geprobeerd hebben tot
een deal te komen, inclusief het communiceren via de media. Daar
doen kroonleden overigens ook aan mee. Daar moet binnen de SER eens
over gesproken worden’.

Met het bericht dat de FNV het laatste bod
van werkgevers afwijst lijkt er een einde te zijn gekomen aan een
langlopende discussie. Bij zijn aanreden als voorzitter van VNO-NCW
gaf Bernard Wientjes zijn verlanglijstje van ‘nog te regelen
punten af’, waarbij versoepeling van het ontslagrecht
zo’n beetje nummer één was. Andere werkgevers
volgden VNO-NCW. Het CNV is van opvatting dat werkgevers er echter
niet in geslaagd op enige wijze, anders dan ‘dat het
goedkoper moet’, argumenten te geven waarom het dan anders
zou moeten. Het credo was en bleef ‘het moet soepeler
én goedkoper’.

Het CNV heeft eerder aangegeven over
knelpunten binnen ontslagstelsel te willen overleggen, maar niet
over het minimaliseren van de rechtsbescherming van werknemers via
het vervallen van de preventieve toets. Een preventieve toets, via
een onafhankelijke instantie die het ontslag toetst aan de hand van
objectieve criteria is en blijft voor het CNV een voorwaarde.
Bovendien zou de discussie niet moeten beginnen bij de vraag hoe je
snel en goedkoop van je werknemers af kan, maar over de vraag hoe
je er voor zorgt dat je werkloosheid voorkomt. Rienk van Splunder:
“Omdat die discussie niet kon worden gevoerd hebben we als
CNV al eerder twijfels uitgesproken over een mogelijk unaniem
SER-advies. Daarnaast stel ik vast dat we in de afgelopen jaren
volop oog hebben gehad voor het wegnemen van knelpunten binnen het
systeem. Voor aanpak van knelpunten staan we dus open, maar dan
moet het wel duidelijk zijn dat er knelpunten bestaan’.

bron:CNV