Waarom besteden de meeste mensen zo weinig
aandacht aan hun pensioen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat
pensioen wel de aandacht krijgt die het verdient? Hierover
organiseert de Pensioencommissie van de SER dit najaar een reeks
debatten op verzoek van de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. In een drietal panelgesprekken spreekt de
Pensioencommissie met een brede groep betrokkenen en deskundigen
over de mogelijke oorzaken van de geringe belangstelling voor
pensioen en over de mogelijkheden het pensioenbewustzijn te
vergroten.

De panelgesprekken worden gehouden met de
volgende groepen:

gebruikers (deelnemers en gepensioneerden
met uiteenlopende achtergronden, zoals vrouwen, jongeren,
zelfstandigen en allochtonen)

uitvoerders (pensioenuitvoerders,
pensioenonderhandelaars)

deskundigen (wetenschappers,
communicatiedeskundigen).

De slotbijeenkomst is bedoeld om de
uitkomsten van de panelgesprekken te delen met een breder publiek
en hen in de gelegenheid te stellen te reageren en mee te denken
over de mogelijkheid het pensioenbewustzijn te vergroten.

Een verslag van bevindingen wordt naar
verwachting eind dit jaar aan de minister aangeboden.

Wie, wanneer en waar

Voor de panelgesprekken zal de
Pensioencommissie eind augustus een groot aantal organisaties
uitnodigen. U kunt zich ook nu al aanmelden. Wij zullen dan bezien
voor welke bijeenkomst u wordt uitgenodigd. U kunt uw opvattingen
natuurlijk ook schriftelijk aan de Pensioencommissie laten
weten.

De panelgesprekken zullen in de loop van
oktober gehouden worden. De slotbijeenkomst vindt in de loop van
november plaats. In september worden voor deze bijeenkomst de
uitnodigingen verstuurd.

Alle bijeenkomsten zullen gehouden worden
in het gebouw van de SER in Den Haag.

bron:SER