Vice-voorzitter van MKB-Nederland Bertha
Verhoeven benadrukte dat de aanpak van mobiliteitsmanagement op
basis van wilsovereenstemming en samenwerking met alle betrokkenen
moet gebeuren. Niet vrijblijvend, maar in de vorm van afspraken
waar partijen elkaar op kunnen aanspreken, vond ze. Zo gaan ook de
ondernemersorganisaties zelf samen met hun regionale verenigingen
op dit gebied initiatieven nemen. Daarbij zullen ze aanhaken bij
bestaande initiatieven en bedrijven die een voorbeeldrol
vervullen.

MHP-voorzitter Ad Verhoeven onderstreepte
de breedte en de weerbarstigheid van het onderwerp. Breed, omdat
het niet alleen gaat om de keuze tussen auto of openbaar vervoer,
maar ook om aanpassen van werktijden, telewerken en de combinatie
van arbeid en zorg. Weerbarstig, omdat de auto nodig zal blijven.
Bijvoorbeeld bij tweeverdieners die niet beiden dicht bij het werk
wonen. Hij vond het daarom van belang om afspraken te maken over
mobiliteitsmanagement op decentraal niveau.

Mobiliteitsmanagement is geen doel op
zich, maar een middel, stelde het kroonlid Hans Kamps. Het is een
middel om leefbaarheid, bereikbaarheid en tevredenheid te
bevorderen. Ook vond hij dat uitgebreide voorschriften van bovenaf
niet werken. De rijksoverheid moet vooral conditioneren en
stimuleren; de regionale en lokale overheid moeten convenanten
aangaan met het bedrijfsleven.

Het kroonlid Jacqueline Cramer, voorzitter
van de commissie van voorbereiding, gaf aan dat het advies ook is
voorgelegd aan regionale overlegorganen. Deze meldden dat je niet
al te hoge verwachtingen moet hebben van mobiliteitsmanagement, dat
het een kwestie is van lange adem en kleine stapjes. Daarom was ze
verheugd met de aankondiging van de ondernemersorganisaties om met
hun regionale verenigingen initiatieven te gaan nemen.

bron:SER