De SER roept het komende kabinet op om
serieus werk te maken van een activerende participatiemaatschappij
waarin iedereen naar vermogen meedoet. Dit vereist stevige
investeringen in mensen en ruimte voor ondernemerschap. Hierdoor
kunnen economische kansen worden benut en kan de sociale cohesie
worden verbeterd. De partijen in de SER willen zich ook zelf
vastleggen op concrete participatiedoelstellingen die substantieel
hoger liggen dan de arbeidsdeelname die ontstaat bij ongewijzigd
beleid.

Dit ambitieuze participatiebeleid is
volgens de raad een heel belangrijke manier om de
inkomensbescherming van kwetsbare groepen zeker te stellen en de
kosten van de vergrijzing op te vangen. Verhoging van de
AOW-leeftijd is de komende kabinetsperiode volgens de SER niet
nodig. Dat geldt ook voor veranderingen van de
hypotheekrenteaftrek. Wel pleit de raad voor een compensatie voor
de oplopende zorgkosten voor werkgevers en huishoudens.

bron:SER