SFK: Nederlander geeft minder uit aan geneesmiddelenIn 2004 is er via de Nederlandse openbare apotheken ̢? 3.868 miljoen aan geneesmiddelen besteed. Dit is ongeveer ̢? 100 miljoen minder dan in 2003. De uitgavendaling in 2004 schrijft de Stichting Farmaceutiche Kengetallen (SFK) toe aan een aantal factoren, waaronder verlaging van generieke geneesmiddelenprijzen in aansluiting op het convenant tussen Zorgverzekeraars Nederland, VWS, de KNMP en de Bogin.

Volgens de SFK is de terughoudendheid van patiënten in het gebruik van geneesmiddelen de belangrijkste verklaring voor de relatief lage geneesmiddelenuitgaven in Nederland. Het verkleinen van het wettelijk verzekerde pakket wordt door de SFK ook als reden genoemd.

Uitgavenpatroon 2003
Recent onderzoek van de SFK geeft aan dat de Nederlander in 2003 gemiddeld genomen ruim 20 procent minder aan geneesmiddelen uitgeeft (̢? 275,-) dan de gemiddelde West-Europeaan (̢? 352,-). 'Van de ̢? 275,- die de Nederlander gemiddeld aan geneesmiddelen uitgaf in de openbare apotheek of bij de apotheekhoudende huisarts, was ̢? 15,- besteed aan door artsen voorgeschreven (zelfzorg)geneesmiddelen die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.'

De SFK vergelijkt de situatie in Nederland met omringende landen. 'In België is in 2003 gemiddeld â?¬ 347,- per hoofd besteed aan geneesmiddelen, in Duitsland â?¬ 382,- en in Frankrijk â?¬ 506,-. Het uitgavenpatroon in Nederland ligt hiermee 20 tot 45 procent onder het uitgavenniveau van de buurlanden.' In landen waar de overheid een stringent prijsbeleid voert blijken uitgaven per hoofd van de bevolking lager te liggen dan in Nederland. Berekeningen van de SFK tonen aan dat in Groot-Brittannië in 2003 gemiddeld
̢? 268,- per hoofd besteed is aan geneesmiddelen, in Denemarken ̢? 225,-.

Bron: SFKComments are closed.
%d bloggers liken dit: